Mustvee lasteaed kolib gümnaasiumi ruumidesse

Möödunud esmaspäeval otsustas Mustvee linnavolikogu, et tuleva aasta 1. septembriks kolib linna lasteaed Tartu tänav 11 asuva praeguse gümnaasiumihoone teisele korrusele söökla kohal asuvatesse ruumidesse, omaette majatiiba.


Vastava otsuse on varem langetanud ka lasteaia hoolekogu. Mustvee gümnaasiumi direktori kohusetäitja Raivo Vadi sõnul on koolimaja teisel korrusel lasteaia jaoks ruumi piisavalt ning eraldi ruumi saavad lapsed ka mängimiseks. Väikeses aulas saavad nad muusikatunde pidada ning võimelda. 

Mustveesse tuleb lasteaed-põhikool

Vadi sõnul jääb põhikooli jaoks 13 klassiruumi ja sellest peaks koolile piisama. Mustvee gümnaasiumis lõpetab järgmisel kevadel viimane lend, kolm õpilast. Edasi jääb kool toimima ainult põhikoolina. See võimaldab ka lasteaia koondada ühe struktuuri alla ning nimetada kool lasteaed-põhikooliks.

Käesoleva aasta linnaeelarves on ette  nähtud 35 000 eurot lasteaia remondiks, seda raha saaks linnavalitsuse liikme Pavel Kostromini sõnul kasutada vajaminevateks projekteerimis- ja ehitustöödeks. Ekspertarvamus on juba olemas.

See raha, mille Mustvee kasutab gümnaasiumihoones lasteaiaruumide renoveerimiseks, on mõne aastaga tasaarveldatud. Lasteaias tegutseb vaid kaks rühma, linn ei jaksa suurt maja soojana hoida ja sellepärast kolitaksegi väiksemale pinnale. Lasteaiahoone kütmine jääb ära ja see annab omavalitsusele märgatava säästu. Lasteaiahoone Kastani tänaval läheb siis kindlasti müüki, linn peab sellest majast loobuma. 

Varasem otsus muudeti kiiresti

Mustvee lasteaeda on ka varem mitmel korral kolida üritatud. Pea kolm aastat tagasi ehk 2012. aasta novembris otsustas linnavolikogu, et 2013. aasta 1. septembrist hakkab Mustvee lasteaed tegutsema praeguse Mustvee vene gümnaasiumi algklasside maja teisel korrusel ehk nn punases majas aadressil Narva maantee 18. Lasteaiarühmade jaoks tuleb majas teha sanitaarremont.

Lasteaia senisesse hoonesse soovis linn siis tulevikus rajada hooldekodu, kui õnnestub saada ümberehituseks projektiraha.

Nagu Mustvees sageli juhtub, vahetus ka 2013. aasta aprilli algul linnas võim ja uued valitsejad muutsid eelmise võimu tehtud otsuseid ülikiiresti. Nii otsustati juba 2013. aasta maikuus, et lasteaeda vene gümnaasiumi algklasside hoone teisele korrusele, kus tegutseti ka möödanikus, ei kolita. Siseministeeriumilt kolimiseks eraldatud 4000 eurot kasutati remonditöödeks Kastani tänavas paiknevas praeguses lasteaiamajas.

Lasteaialaste arv on Mustvees vähenenud ja praegu pole põhjust prognoosida ka selle suurenemist. 

Taheti põhjalikumalt kaaluda

Toonane Mustvee linnavolikogu esimees Marianne Kivimurd-Tarelkina märkis, et linnavolikogu otsustas muuta lasteaia asukohta käsitlevat otsust seoses teatud asjaoludega.

“Leidsime, et Mustvee hariduseluga seonduvaid probleeme tuleb lahendada põhjalikult vaagides ja nii pidasime otstarbekaks jätta lasteaed praegusse asukohta, mis oli ka lasteaia töötajate soov,” ütles Kivimurd-Tarelkina.

Tema sõnul aktsepteeris ka siseministeerium Mustvee lasteaia jäämist praegusse asupaika. Lähtudes koolieelse lasteasutuse seadusest ja Mustvee linnavolikogu otsusest, otsustati mitte tekitada linna veel üht tondilossi.

Toonane Mustvee võim võttis lasteaias ette sisekolimise, asutuse tegevus hakkab toimuma ühes maja osas ja ülejäänud osa konserveeritakse, küttesüsteem muudetakse paindlikumaks, millega saavutatakse küttekulude kokkuhoid.

Mustvee linnavalitsus pidas siseministeeriumiga läbirääkimisi ja  sõlmiti finantseerimisleping summas 4000 eurot. Lepingu järgi peab sisekolimine olema lõpetatud 2013. aasta 26. novembriks. Remonditud rühmas on välja vahetatud elektrijuhtmed, plaaditud seinad WCs ja duširuumides, pahteldatud ja värvitud seinad. Vastavalt päästeameti inspektori ettekirjutusele, on paigaldatud uued tuletõkkeuksed, ripplaed, paigas on uued valgustid, vahetatakse põrandakate. Lasteaia ruumide sisemise ümberpaigutamise tulemusena paranes Mustvee lasteaia töökorraldus.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus