Mustvee lasteaed jätkab tegutsemist senises majas

Mustvee linnavolikogu otsustas tänavu mais peatada varasema volikogu otsuse kolida kohalik lasteaed vene gümnaasiumi algklasside hoone teisele korrusele, kus tegutseti ka möödanikus. Siseministeeriumilt kolimiseks eraldatud 4000 eurot kasutati remonditöödeks Kastani tänavas paiknevas praeguses lasteaiamajas.

Mustvee linnavolikogu otsustas mullu 8. novembril kolida lasteaed nn punasesse majja aadressil Narva maantee 18. Tollane linnapea Pavel Kostromin ütles, et lasteaias tegutseb vaid kaks rühma, linn ei jaksa suurt maja soojana hoida ja sellepärast kolitaksegi väiksemale pinnale. 

Varasem otsus muudeti

“Lasteaialaste arv on Mustvees vähenenud ja praegu pole põhjust prognoosida ka selle suurenemist. Seepärast tuli arvestada reaalsetele oludega ja püüda leida võimalusi kulusid vähendada. Toonane linnavalitsus tegi ettepaneku kolida lasteaed venekeelse gümnaasiumi algkoolimaja, mille linnavolikogu ka heaks kiitis.

Siseministeeriumis pälvis heakskiidu Mustveest laekunud taotlus, mille alusel eraldati 4000 eurot lasteaia kolimiseks uude asukohta. Senisesse lasteaiamajja plaanisime aga rajada hoolekodu, mille järele on Mustvees elanikkonna vananemist silmas pidades tõsine vajadus,” rääkis endine linnapea ja praegune Lohusuu vallavanem Pavel Kostromin.

“Pärast võimupööret Mustvees hakkas uue linnavalitsuse ametisse asumisel süvenema tendents eelmise linnavalitsuse kavatsusi ebamõistlikeks pidada,” rääkis Kostromin.

Tänavu 17. mail vastu võetud otsuse põhjal peab linnavalitsus tegema finantsanalüüsi lasteaia kolimise kohta ja esitama selle käesoleva aasta novembris. Mustvee linnavolikogu esimees Marianne Kivimurd-Tarelkina märkis, et linnavolikogu otsustas muuta lasteaia asukohta käsitlevat otsust seoses teatud asjaoludega.

“Esiteks oli vahepeal päevakorda kerkinud plaan, et 2015. aastaks võiks Mustvee linnas olla üks kool, mis tekiks kahe gümnaasiumi liitmise tulemusena, ja see asuks praeguse Mustvee vene gümnaasiumi hoonetekompleksis. Arutasime seda 2013. aasta märtsikuu istungil. Tookord tekkiski küsimus, et kui me sügiseks lasteaia vene kooli algkoolimajja üle viime, siis kooli tarvis me enam seda hoonet kasutada ei saa. Siis ei mahu me kindlasti kõik ära. Kuni pole hilja, oleks vaja peatada lasteaia ümberkolimise protsess. Teist korda tulime lasteaia kolimise teema juurde tagasi siis, kui Mustvee vene gümnaasiumi algklassidemaja ruume inspekteeris koos abilinnapea Aleksandr Apolinskyga terviseameti töötaja. Visiidi käigus selgus, et Mustvee linnavalitsus ei ole poole aasta jooksul terviseametilt midagi taotlenud ja mingit kooskõlastust saanud. Hoones aga puuduvad mitmed tingimused tervisekaitsenõuete täitmiseks, näiteks asuvad rühmad teisel korrusel, garderoobid aga esimesel. Miinimumruumide arv ei ole tagatud, näiteks pole eraldi ruumi logopeedile, teise rühma garderoobi jne,” rääkis Tarelkina. 

Lapsed kolitakse maja ühte tiiba

“Leidsime, et Mustvee hariduseluga seonduvaid probleeme tuleb lahendada põhjalikult vaagides ja nii pidasime otstarbekaks jätta lasteaed praegusesse asukohta, mis oli ka lasteaia töötajate soov,” lisas Tarelkina.

Tema sõnul aktsepteeris ka siseministeerium Mustvee lasteaia jäämist praegusse asupaika. “Lähtudes koolieelse lasteasutuse seadusest ja Mustvee linnavolikogu otsusest, otsustati mitte tekitada linna veel üht tondilossi. Üks kolimise põhjus oli lasteaiahoone suured ülalpidamiskulud. Praegune Mustvee võim on lasteaias ette võtnud sisekolimise, asutuse tegevus hakkab toimuma ühes maja osas ja ülejäänud osa konserveeritakse, küttesüsteem muudetakse paindlikumaks, millega saavutatakse küttekulude kokkuhoid,” rääkis abilinnapea Aleksandr Apolinsky.

“Mustvee linnavalitsus pidas siseministeeriumiga sellel teemal läbirääkimisi ja vastavalt sõlmiti finantseerimisleping summas 4000 eurot. Lepingu järgi peab sisekolimine olema lõpetatud käesoleva aasta 26. novembriks. Praegu on remonditud rühmas välja vahetatud elektrijuhtmed, plaaditud seinad WC-s ja duširuumides, pahteldatud ja värvitud seinad vastavalt päästeameti inspektori ettekirjutusele, on paigaldatud uued tuletõkkeuksed, ripplaed, paigas on uued valgustid, vahetatakse põrandakate.

Lasteaia ruumide sisemise ümberpaigutamise tulemusena paraneb Mustvee lasteaia töökorraldus. Endisse sõimerühma otsustati aga  sisustada mängumaa, kuhu vanemad saavad päevasel ajal tulla lastega aega veetma. Siin saab ka lastepidusid pidada või jätta kokkuleppel oma võsukesed paariks tunniks õpetajate järelevalve alla,” lisas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus