Mustvee kultuurikeskust juhib taas Laidi Zalekešina

 

Mustvee kultuurikeskuse juhataja kohusetäitjaks on taas kinnitatud Laidi Zalekešina, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia. Ta jätkab ühtlasi töötamist ka kohaliku linnaraamatukogu direktorina.

Mustvee linnapea Max Kaur vabastas katseajal ametist kultuurikeskuse juhataja Nadežda Borissova ja kinnitas juhataja kohusetäitjana ametisse Laidi Zalekešina, kes oli juhataja kohusetäitja ka enne töölepingu sõlmimist Borissovaga. Enne linnaraamatukogusse tööle asumist töötas Zalekešina kaksteist aastat Mustvee kultuurimaja kunstilise juhina.

“Sisukuse ja tulemuslikkuse Mustvee kultuurikeskuse tegevusele annavad pikaajalised traditsioonid ning mõtteergas ja tegutsemishuviline kollektiiv. Meie huviringides osalevad inimesed erinevatest põlvkondadest ja nii eesti kui vene kogukonnast. Äsjarenoveeritud ruume kasutatakse mitmete  sündmuste korraldamiseks,” rääkis Zalekešina.

“Valmistume jõuludeks ja aastavahetuseks. Tänavu toimub traditsiooniline jõululaat, samuti paikkonna isetegevuslaste kontsert, mis on tavaliselt olnud mais, aga tänavu otsustati korraldada detsembris,” lisas ta.

Zalekešina sõnul peaksid Mustvee kultuurikeskus ja linnaraamatukogu jääma ka tulevikus iseseisvateks asutusteks, mille tulevase juhtimisküsimuse üle peaks omavalitsus otsustama pärast põhjalikku arutelu ja analüüsi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus