Mustvee kultuurikeskuse uus juht hindab traditsioone

Mustvee kultuurikeskuse äsja ametisse valitud uus juhataja Ilona Vaagen säilitab kõik linna traditsioonilised üritused ja tahab koostööd teha endiste kultuuritöötajatega.

Traditsiooniliste üritustena peab Vaagen silmas eelkõige jaanipäevade tähistamist, kirikute festivali, folkloorifestivali.

“Vestlesin just endiste töötajatega sellest, kas ja kuidas oleks võimalik koostööd jätkata. Neil on kogemused, teadmised ja oskused, mida saab edasi arendada. On asjad, mis peavad alles jääma. Keegi ei taha ju midagi hävitada, kõik peaks edasi arenema,” rääkis ta.

Vaagen annab endale aru, et Mustvees on kaks erinevat kultuuriruumi ja ka suvel tuleb korraldada üritusi mõlemale kogukonnale.

Samuti jätkab kultuurikeskuse uus  juhataja läbirääkimisi endiste kultuuritöötajatega ning loodab käesoleva nädala lõpuks saada nendelt ka kindla otsuse. “Mulle tundus, et inimestes on valmisolek ja soov olemas. Kui oled kultuuritööd teinud, siis see pisik nii kergesti välja ei lähe,” kinnitas ta

Tema kinnitusel oli endistel kultuuritöötajatel palju mõtteid ja ettepanekuid. “Nendega tulebki edasi minna,” rõhutas Vaagen.

Ka ümberkaudsetes valdades on palju üritusi, mis ei tohiks Mustvees toimuvaga ajaliselt kattuda. Sellegagi tuleb uuel kultuurijuhil arvestada. Samuti tuleb raha lugeda ning pakkuda selles olukorras võimalikult parimat.

Ilona Vaagen on pärit Pärnust, õppinud on ta Tallinnas ning enne Mustveesse tulekut töötas ta Haaslava valla kultuurijuhina. “Kui tahta maakohas kultuuritööd teha, siis kulub aega, enne kui inimesed sind omaks võtavad,” tõdes ta.

Mustvee linnavalitsus kuulutas aprilli alguses välja avaliku konkursi Mustvee kultuurikeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks. Kultuurikeskuse juhataja peamiseks ülesandeks on piirkonna kultuurielu korraldamine ja rahvamaja majandustegevuse  juhtimine.  Kandideerijaid oli dokumendivoorus üheksa, neist sai vestlusvooru edasi viis.

Vastavalt Mustvee kultuurikeskuse põhimäärusele, korraldas juhataja valimiskonkursi kultuurikeskuse vastvalitud nõukogu koosseisus Anu Ots, Evdokia Abakanova, Eda Kuusk, Laidi Zalekešina ja Tiina Tegelmann. Valik tuli teha kahe võrdselt tugeva kandidaadi vahel. Lõpptulemusena sai otsustavaks varasem töökogemus ja erialane kompetents. 

Kultuurikeskuse remont hakkab lõppema

Mustvee kultuurikeskuse remont on lõpusirgele jõudnud, juba lähiajal hakatakse majja tooma uut mööblit, praegu on käsil lõppviimistlus.

“Mööbel on juba kuu aega seisnud rendipinnal, sest meil polnud seda võimalik kuhugi paigutada. Samuti ei soovinud me mööblit kuhugi nurka panna, et siis hiljem tolmuseid pakendeid hakata avama,” rääkis Mustvee linnapea Urmas Laur.

Tema sõnul on volikogu liikmed nõudnud ekspertiisi, sest väidetavalt pole ehitaja teinud kõiki fassaaditöid nii, nagu vaja, ning seetõttu on nende tööde tempo aeglustunud. Nüüd tellibki linn ekspertiisi. Kui midagi  vajaka leitakse, peab ehitaja selle korda tegema.

Mustvee linn taotles kultuuriministeeriumilt lisaraha seoses sellega, et osa mööblit ning sisseseadet polnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) jaoks abikõlbulikud kulud. Linn sai ligi 63 000 krooni lisaks ning muretseb selle eest puuduolevad letid ja muu vajaliku.

Mustvee kultuurikeskuse renoveerimine läheb maksma 1 302 913,68 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 208 466,19 eurot ja toetus on 1 094 447,49 eurot.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus