Mustvee kinnitas eelarve

Kolmapäevast Mustvee vallavolikogu istungit, kus olid kohal 19 volikogu liiget, juhatas seekord volikogu aseesimees Ülle Rosin. Teatavasti viibib esimees puhkusel.


Otsustati Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade muudatuste kehtestamine – sünnitoetus kokku 700 eurot, esimene osa 350 eurot ja teine osa 350 eurot. Eakate sünnipäeva ja juubelitoetus 20 eurot ning alates 100. eluaastast 50 eurot. Vältimatu abi toetus kuni 500 eurot isiku kohta.
Toimus Mustvee valla 2020. aasta eelarve II lugemine, mille järel see ka kinnitati. Vallavolikogu komisjonides toimuvast andsid ülevaate komisjonide esimehed.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus