Mustvee ja Põltsamaa valla kodulehed said tunnustada

Teisipäeval avalikustas andmekaitse inspektsioon Öpiku konverentsikeskuses toimunud avaliku teabe päeval kohalike omavalitsuste 2020. aasta veebilehtede ja dokumendiregistrite seire tulemused.


„Hea meel, et ükski omavalitsus ei saanud seires võimalikust maksimum 10 punktist vähem kui 5 punkti, mis tähendab et keegi ei langenud n-ö punasesse tsooni,” märkis andmekaitse inspektsiooni peadirektor Pille Lehis.  
79-st valla- või linnavalitsuse veebilehtedest parim on aastal 2020 Põlva vallavalitsuse veebileht ning suurepäraseks tulemuseks saab Põlva tööd hinnata veel selle tõttu, et veebileht vastab kümnele seire kriteeriumile pistelise kontrolli tulemusel 100%. II kuni IV kohta jagasid Põltsamaa, Mustvee ja Jõhvi vallavalitsused.
„Kontrollisime, kas või kui lihtsalt on omavalitsuste veebilehtedel leitav avalikustamise kohustuslikku nimekirja kuuluv teave ning kas ja kui hästi kaitstakse juurdepääsupiiranguga teavet,“ kõneles seiret teinud jurist Elve Adamson.
Adamsoni sõnul on omavalitsuste veebilehed iga seirega paistnud küll üha paremas valguses, aga mõnes asjas eksitakse ikkagi. Kohalike omavalitsuste veebilehtede seire eesmärgiks on parandada riigi läbipaistvust ja tõhustada isikuandmete kaitset.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus