Mustvee Gümnaasiumis on kõik õpetajad olemas

Koolihoone, mille ehitusaasta on 1938, sai põhjalikult remonditud aasta tagasi ja seetõttu polnud linnaeelarvest tänavu gümnaasiumi remondiks eraldi raha ette nähtud. ?Kõik, mis siin praegu on tehtud, on tavaline, iga-aastane värvimine, see on pigem nagu kosmeetika,? kinnitab Mustvee Gümnaasiumi majandusjuhataja Mart Pajo.

Selgub, et värviti ikka terves majas, igal pool. Ei saanud küll teha suuri ehitustöid, ehitada tellinguid ega tellida firmat, kuid pintslid sai kätte võtta ja palju lihtsalt ise, oma jõududega ära teha.


Koostöö valdadega teisele tasandile

Direktor Marianne Tarelkina teab, et Mustvee linnavalitsus remontis tänavu hoopis Vene Gümnaasiumi ja Mustvee lasteaia hooneid ning seetõttu ei saanud oodatagi, et oleks toetatud ka Mustvee Gümnaasiumi. Samas mõtiskleb uus direktor aga selle üle, et kui Mustvee Gümnaasiumis õpib väga palju teiste valdade lapsi, siis kas ei peaks kooli koostöö nende valdadega jõudma hoopis mingile uuele tasandile.

?Meie koolis on kokku 177 õpilast, aga 55 neist elab Kasepää vallas. Tõenäoliselt käib ka Mustvee Vene Gümnaasiumis vähemalt sama palju või rohkemgi Kasepää valla lapsi,? räägib Tarelkina. Tema arvates võiksid need vallad, kust käib Mustveesse kooli mitte üks või kaks, vaid oluliselt rohkem lapsi, olla näiteks kaasfinantseerijad.


Tulemas on uus ajalooõpetaja

?Mind nimetati ametisse 17. augustil ja 21. august oli mu esimene tööpäev,? meenutab Tarelkina. ?Esimene töönädal kulus paberite ja ruumide ülevõtmisele endiselt direktorilt. Seejärel oli mu esimene mure, et kõik õpetajad oleksid olemas ja et igale klassile saaks klassijuhataja.?

Mõne õpetajakoha jaoks tuli korraldada ka konkurss, mis lahenes ootamatult soodsalt, sest nädala jooksul leiti kohalikud inimesed, kes olid konkursist osa võtnud ja osutusid sobivateks.

Tarelkina sõnul tuli ka väga huvitavaid ja tänuväärseid pakkumisi. ?Üks muusikaõpetaja helistas ja ütles, et tema on nagu kiirabi. Kui väga vaja, siis tuleb kohale, aga kui saame ise hakkama, siis ei tule. Teine kõne oli Pärnumaalt, helistas üks algklasside õpetaja. Ütles, et kaugel küll, aga kui väga vaja, siis tuleb meile appi.?

Nii on Mustvee Gümnaasiumil nüüd koostatud eraldi andmepank neist, kelle poole vajadusel pöörduda.

Peagi vahetub koolis ka ajalooõpetaja, sest õpetaja Paul Gill soovis oma töökoormust vähendada ja tänavu ajalugu mitte õpetada. ?Tal on Mustvees juhtida ka Betaania kogudus,? räägib Marianne Tarelkina. ?Uus ajalooõpetaja on aga tulemas Lihulast. Ta on endine Mustvee inimene, kes vahetab elukohta, tuleb vanematekoju tagasi.?


Uus õppealajuhataja

Kooli uut kodulehekülge internetis veel väljas ei ole. Endiselt aga vaatavad vastu vananenud andmed, sest peale uue direktori on Mustvee Gümnaasiumil tänavu ka uus õppealajuhataja.

Kooli senine kauaaegne õppealajuhataja Elma Mänd jätkab tööd matemaatikaõpetajana, uueks õppealajuhatajaks on kinnitatud kooli senine emakeeleõpetaja Ade-Liis Soosaar (33).

Direktori nõukogu, mida Tarelkina luua kavatseb, pole käivitunud, sest kõigi ainesektsioonide esimehed pole veel lõplikult paigas. ?Oleme küll juba koos käinud. On valminud idee, et kord nädalas või kord kahe nädala tagant tuleb teha hommikune infotund, kus on kõik õpetajad koos,? räägib direktor.

Arvutiõpetaja Vello Mägi ülesanne on hakata koostama gümnaasiumi uut kodulehekülge. ?Kui praegune lehekülg omal ajal tehti, polnud neile veel erilisi eeskirju ega nõudeid, nüüd aga käib kõik interneti kaudu. Teeme uue kujunduse ja paneme struktuuri paika. Esimese veerandi lõpuks või hiljemalt teise alguseks saab uus kaasaegne ja nõuetekohane kodulehekülg valmis,? lubas Tarelkina.

Noor naine ei kahetse, et direktoriks hakkas. Kuigi ööpäevast jääb mõnikord puudu, püüab ta töötada maksimaalselt, ent samas ka mitte tööd koju kaasa viia, et lapsed emapuuduse all ei kannataks.


JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus