Mustvee Gümnaasium muutub järjest kaasaegsemaks

Mustvee Gümnaasiumi kaasajastamine algas paar aastat tagasi, mil kool sai uue söökla ja esindusliku aula. Kauaoodatud ruumid välja ehitanud Tartu firma AS Tevo jätkas koos alltöövõtjatega ehitustöid ka tänavu kevadel. Esmalt paigaldati koridori uued aknad. “Varem polnud meie koolil korralikku garderoobi, mistõttu osa õpilasi pidi rõivaid hoidma koguni klassiruumides, mis piisavalt ebamugavusi põhjustas. Nüüd tehti kunagisse katlamajja 200-ruutmeetrine garderoob, kus ripplagi, tänapäevastest ehitusmaterjalidest põrandad ja seinad ning moodne valgustus. Selles garderoobis saab nüüd rõivaid hoida kogu koolipere. Mööda uuendatud trepikoda pääseb garderoobist koolimaja ülemistele korrustele,” rääkis Mustvee Gümnaasiumi direktor Marianne Tarelkina. “Renoveerimise käigus on koolimajja ehitatud ka kehalise kasvatuse tundides kasutamiseks mõeldud rõivastumis- ja du?iruumid. Senini need ruumid puudusid, mis ei vastanud aga tervisekaitse nõuetele, ” märkis koolijuht.

Paranes ka välisilme

Tänavu kevadel ja suvel värviti ka Mustvee Gümnaasiumihoone välisfassaad, mis kaeti elevandiluutooni värviga. Marianne Tarelkina sõnul on tänavu Mustvee Gümnaasiumi renoveerimiseks kulutatud 2,85 miljonit krooni, mis pärineb nii riiklikest kui ka kohalike omavalitsuse vahenditest. “Finantseerimisele aitas kaasa eelmise Riigikogu liige Mati Kepp,” lausus Tarelkina.

Koolijuhil oli rõõm teatada ka arvutiklassi kaasaegseks muutmisest, mida haridus- ja teadusministeerium toetas 200 000 krooniga, Mustvee Betaania kogudus ja firma 777-Elekter eraldasid sponsoritena 33 000 krooni. Arvutiklassis ehitati välja uus elektrivõrk, muretseti uued monitorid ja paigaldati kogu kooli arvutivõrku haldav terminalserver. Ettevõtmisele andis oma panuse ka Riigikogu esimees Ene Ergma, kes möödunud sügisel Mustvee kultuurikeskuses toimunud rahvakoosolekul kooli murest kuulis,” lausus Marianne Tarelkina.

Koolidirektor rääkis veel, et kogu Mustvee Gümnaasiumi infotehnoloogia uuendamiseks on Tiigrihüppe projekti rahadest eraldatud  230 000 krooni, mille eest saab osta ka uued printerid, paljundusmasina, fotoaparaadi ja videokaamera. “Tänapäevases koolis on selliste aparaatide olemasolu  iseenesestmõistetav,” märkis ta.

Tuleval õppeaastal hakkab Mustvee Gümnaasiumi esimeses klassis õppima 10 last. “Esimese klassi õpperuumidesse toome ka reguleeritava mööbli, mille hankimiseks tutvume erinevate hinnapakkumistega. Seda mööblit on tarvis ka tervisekaitsenõuetest lähtuvalt,” ütles Marianne Tarelkina.

Sügisest kabinetisüsteem

Oluliseks sõnumiks kooli arengus peab direktor sedagi, et 1. septembrist hakatakse Mustvee Gümnaasiumis õppima kabinetisüsteemi järgi. “Iga aineõpetja saab omaette kabineti, mille sisustamine kaasaegse mööbli ja õppevahenditega võtab aga veel aega,” ütles Marianne Tarelkina. “Seda, et iga ainet õpetatakse omaette kabinetis, olen ma pooldanud kogu oma pedagoogitöö vältel,” märkis ta.

Mustvee Gümnaasiumis õppealajuhataja ning eesti keele ja kirjandusõpetajana töötav Ade-Liis Soosaar ütles: “Minagi suhtun kabinetisüsteemi igati positiivselt, sest see võimaldab õpetajal kõiki õppematerjale üheskoos hoida, klassiruumi paremini sisustada. Küllap stimuleerib oma kabinet pedagooge ka töösse põhjalikumalt süvenema.”

Marianne Tarelkina näitas ka kooliõues seisvaid palke, millest on kavas Mustvee Gümnaasiumile välja ehitada väliklass. “Terviseõpetust, loodusõpetust, muusikat ja teisi aineid on meil väljas varemgi õpetatud, kusjuures õpilastele meeldivad õuetunnid väga. See näitab nõudlust väliklassi järele. Idee teostamiseks on aga kõige enne tarvis koostada projekt ja leida vajalik raha,”  lausus direktriss. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus