Mustvee Gümnaasium ja traditsioonid

“Kui on pidu, siis ikka kõigil,” ütlevad kooli direktor Luule Nõmm ja huvijuht Kai Prii. See tähendab, et enesestmõistetavalt osalevad koolis ühisettevõtmistel nii õpilased kui ka õpetajad. Elu on näidanud, et pingevaba õhkkond soosib nii õppimist kui ka huvitavate ideede genereerimist.

XIII b ja teised

“Me ei ole ennast, jah, eemalseisjateks pidanud,” kinnitab direktor Luule Nõmm. Nii on näiteks Miku-Manni nädalal alati lisaks kõikidele klassidele võistlemas ka lustakas seltskond XIIIb ehk õpetajate võistkond.

Miku-Manni nädal on olnud igal aastal XII klassi korraldada ja alati on see välja tulnud omamoodi. Mida kõike sellel nädalal ette võetakse, seda hoitakse enne hoolega saladuses. Seepärast on alati ka üllatusi. Lõpptulemusena selgitatakse nii nooremas kui ka vanemas astmes välja kooli popim tüdruk ja poiss ehk Mikk ja Mann.

Ideed pidavat sündima ikka nii, et üks mõtleb midagi välja, teine lisab oma mõtte juurde, kolmas ütleb veel midagi lisaks jne. Õpilasomavalitsuse piigad kõnelevad õhinal stiilipidudest, kadrikarnevalidest, jüriööjooksust, jõululaadast jne. Viimastel aastatel on laadal erilist elevust põhjustanud tordioksjon. Iga klass teeb tordi, kohalikud ärimehed käivad raha välja ning tulu läheb muidugi koolile ja klassile. Laat ise olevat aga vaatamist väärt ja väga põnev ning kaubeldakse lausa hasardiga. Lisaks müümisele-ostmisele on ennustustelgid, kohal on “kodutud”, kes paluvad raha annetada jms.

Iga-aastase rebaste peo asemel peeti tänavu aga hoopiski nädalane “rebaste rets” koos igahommikuste rebaste rivistuste ja kõikvõimalike ülesannete jagamisega. Nii, et õpetajatel vaestest rebastest kohati kahju hakkas. Hea, et vähemalt politseinikud pahaseks ei saanud, kui nende maja ees täiest kõrist “Sinist vilkurit” lauldi.

Ekskursioonide, matkade ja väljasõitude, õpetajate päeva tähistamise, ainenädalate, emade- ja isadepäeva, vabariigi aastapäeva ja muude kindlalt väljakujunenud traditsioonide kõrval on veel üks ammune komme, mis on nii enesestmõistetav, et sellest harilikult ei kõneldagi. Viimasel koolipäeval enne jõuluvaheajale minekut, kui klassiruumid on koristatud, sammub kogu koolipere, õpetajad ja õpilased, koos kirikusse. “Ja igal aastal sajab siis lund,” on Luule Nõmm tähele pannud.

Noorteklubi koolis ja kultuurikeskuses

Grupp aktiivseid tüdrukuid ja poisse, valdavalt VIII ja IX klassist, on jõudnud lisaks mitmele huvitavale tegevusele kooliseinte vahel moodustada noorteklubi Alter Ego. Sellega alustas kadunud Aina Kuusemaa, kelle tööd jätkab Elle Palm kultuurikeskusest. Osaletakse draamaringis, tantsitakse, aidatakse korraldada Jõulumaa üritusi jms. Jaanuari lõpus oli noorteklubi korraldada tantsufestival kultuurikeskuses. Tantsimine tundub üldse olevat üks klubiliikmete lemmikharrastusi. Tüdrukud harrastavad peamiselt estraaditantsu, poisid breiki. “Eestlased ja venelased saavad tantsuseltskonnas väga hästi läbi,” täheldavad noorteklubilased.

Viimatisel Jõulumaal olid noorteklubi liikmed iga päev platsis päkapikkudena ning oskasid väikesed külalised lausa ära võluda oma särtsakate mängude ning heatahtliku ja osavõtliku olemisega.

Mitmest nurgast Mustveesse kokku

Iga koolipäeva hommikul sõidetakse Mustvee Gümnaasiumi kokku üpris paljudest kohtadest. Linnalapsi on kooliperest tugevasti vähem kui pool. Tullakse Kasepää, Torma, Lohusuu, Saare; Pala, Avinurme vallast ja mujaltki. See asjaolu ei ole õnneks takistanud ei aktiivset spordi- ega ka muud koolivälist tegevust.

Vaatamata erinevatele elukohtadele on Mustvee Gümnaasiumis kõik omad või nagu ütlevad Tuuli, Kathy ja Mariliis, et kõik on kellegi naabrid, vennad ja õed.

Direktori kinnitusel on õpetajatelgi enamasti kombeks siia kooli püsima jääda. Kokku 24 kooli töötajast on sama kooli vilistlasi 13. Õpetajate päeva traditsioonide hulka kuulub kindlasti aga seegi, et sel päeval ei puudu majast keegi siit pensionile läinutest.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus