Mustvee ettevõtjad osalesid tänuhommikusöögil

Esmaspäeval korraldasid Mustvee linnavalitsus ja linnavolikogu Mustvee Kultuurikeskuses esmakordselt tänuhommikusöögi kohalikele ettevõtjatele.

Pidulikul sündmusel osales ka Riigikogu esimees Ene Ergma, kes oma kõnes kutsus majandusinimesi uue töölepinguseaduse koostamisel ja menetlemisel ettepanekuid tegema.

Ettevõtjate tunnustamiseks korraldatud üritusel luges söögipalve EELK Mustvee koguduse õpetaja, linna aukodanik Eenok Haamer. Mustvee linnapea Mati Kepp andis ettevõtjatele üle tänukirjad, meened ja raamatud. “Tänan ettevõtlikke inimesi, kes meie linnas midagi tõsist ja väärikat korda saatnud. On oluline märkida, et ettevõtjad on tööandjad paljudele inimestele ja ka iseendale. Kindlasti leidub veel palju ideid, mida ettevõtjad Mustvees teostada võiksid,” lausus omavalitsusjuht.

Riigikogu esimees Ene Ergma kiitis Mustvee tublisid ja töökaid inimesi, samuti vaimsust, mille kujunemisele on aidanud kaasa ka viis kogudust oma kirikutega. Ergma kutsus ettevõtjaid aktiivselt kaasa rääkima ühiskonnaelus ning arvas, et nad võiksid avalda oma seisukohi ka uue töölepingu seaduse menetlemisel. "See on väga vajalik seadus, mille vastuvõtmisele on Riigikogul eriti tõsine vastutus,” märkis ta.

Jõgeva maavanem Aivar Kokk käsitles oma kõnes mitmeid Mustvee ja selle ümbruse arengule olulisi teemasid. “Mõnedki uued investorid on avaldanud valmisolekut osaleda Mustvee sadama ehitusel. Usun, et täitub ka unistus linna kultuurikeskuse ja raamatukogu nüüdisajastamisest. Mustvee kaubanduselule on väga oluliseks sündmuseks Jõgeva Majandusühistu Konsumi kaupluse valmimine,” tõdes ta.

Tänuhommikusöögil esinesid kontsertidega Mustvee Muusikakooli õpilased ja kultuurikeskuse naisansambel. Pidulikku koosviibimist juhtis Mustvee Betaania Koguduse vaimulik ja Mustvee Gümnaasiumi õpetaja Paul Gill.

“Väga teretulnud, et omavalitsus peab oluliseks koostööd Mustvee ettevõtjatega, oskab hinnata nende tööd ja panust kohaliku elu arendamisel,” lausus firma Mustvee Õmblus juhataja Anatolia Lunina.

Riigikogu esimees Ene Ergma külastas ka Mustvee Gümnaasiumi, kus riigi toetusel valmis moodne arvutiklass.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus