Mustvee asendusvolikogu peab laiali minema

Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelvalve kolleegium tühistas Mustvee linna, Jõgeva maakonna ning Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni otsused, seega taastusid ka Andres Kivimurru volitused volikogu esimehena.Riigikohus jõudis seisukohale, et endise Mustvee linnavolikogu esimehe Lembit Kivimurru volitused volikogu liikmena lõppesid küll 26. augustil, kuid tegutsemisvõimetuse peab tuvastama linna või valla valimiskomisjon, kes määrab ka asendusliikmed.

Volikogu valis esimehe 3. novembril ning selleks ajaks ei olnud valimiskomisjon tuvastanud, et volikogu on õigustühine ega polnud määranud asendusliikmeid. Detsembri alguses, kui Mustvee valimiskomisjon, olles tutvunud Jõgeva maakonna valimiskomisjoni ettekirjutusega, otsustas asendusliikmed määrata, oli volikogu esimees valitud. Seega ei saanud linnavolikogu tegutsemisvõimetu olla.

Vabariigi valimiskomisjon leidis aga oma otsuses, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses on välja toodud olukorrad, mille puhul volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt. Need sündmused välistavad volikogu liikme edaspidise osalemise volikogu töös, kusjuures nende sündmuste saabumine ei sõltu valla või linna valimiskomisjoni otsusest. Valimiskomisjonil on õigus ja kohustus määrata asendusliige, mitte lõpetada volikogu liikme volitusi, leidis vabariigi valimiskomisjon.

«Nii mõnedki seadused, eelkõige kohaliku omavalitsuse seadus, tulevad selle pretsedendi tõttu üle vaadata ja ümber teha,» ütles maavanem Margus Oro BNS-ile, viidates tõsisele lüngale seadusandluses.

Oro hinnangul peab seadustes olema vasturääkivus, kui kolm instantsi leidsid, et Mustvee volikogu otsus oli õigustühine ning Riigikohus omakorda tühistas need otsused.

Asendusliikmetest volikogu poolt tehtud otsused kehtivad seni, kuni need tunnistatakse kehtetuks või tühistatakse. Maavanem neid otsuseid vaidlustada ei kavatse.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus