Mustvee abivallavanemana alustab jaanuaris Enn Kurg

Jaanuaris Mustvee abivallavanemana tööle asuva endise Jõgeva vallavanema Enn Kure sõnul saab tema tegevusvaldkonnaks majandus, kuid tegeleda tuleb ka paljude teiste valdkondadega.


Kolmapäeva õhtul Mustvee vallavalitsuse liikmeks valitud senine Jõgeva vallavanem, keskerakondlane Enn Kurg ütles, et talle tuli ettepanek Mustvee vallas tööle asuda üsna ootamatult.

“Pakkumise võtsin vastu, sest nägin teotahtelist ja energilist juhtkonda, kes on valmis panustama oma teadmisi aega ja energiat, et uus Mustvee vald hästi toimima hakkaks. Minu hinnangul on Peipsi äärne piirkond ilus ja atraktiivne paik, millel on potentsiaali areneda nii, et Mustvee valda tunnevad kõik Eestis ja paljud inimesed piiri taga,” lisas Kurg.

Tema sõnul on kindlasti koostöö kohti ka Jõgeva vallaga. “Juba praegu tehakse koostööd jäätmemajanduse valdkonnas. Kindlasti on koostöövõimalused ka spordis, kultuurielus,” ütles Kurg.

Oluline aus asjaajamine

Mustvee vallavanemaks valitud sotsiaaldemokraat Jüri Morozov ütles vallavolikogu istungil, et ei vaja aega ametisse sisse elamiseks, vaid alustab kohe tööga. Morozovi sõnul on viiest endisest omavalitsusest (Mustvee linn, Kasepää, Saare, Avinurme ja Lohusuu vald) loodud Mustvee vallas olulisemateks eesmärkideks ausa ja eetilise asjaajamise tagamine, tugevad kogukonnad ja tähelepanuväärne arv tegusaid ja optimistlikke inimesi.

Oma eluloost ja seisukohtadest Mustvee vallavolikogu liikmetele rääkides nimetas Jüri Morozov vallavanemaks kandideerimist talle tuttavaks olukorraks, mis on alati emotsionaalne. “Küsimus on usalduses. Mul on täna teie ees hea seista, sest ettepaneku vallavanemaks pürgida tegi mulle volikogu enamus. Rõõmu teeb ka väga paljude inimeste tubli ja järjekindel töö uue omavalitsuse loomiseks ja käimalükkamiseks,” tõdes ta.

Morozov peab väga oluliseks ausat ja läbipaistvat asjaajamist Mustvee valla igas piirkonnas. “See tagab sisuka ja tulemusliku töö kodanikeühendustes ja volikogu komisjonides ja toob loodetavasti sära vallaelanike silmadesse, mis eriti tähtis,” rääkis ta.

Opositsioonilise valimisliidu Uus Laine poolt Mustvee vallavanemaks pakutud senine Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson on üheksakümnendate aastate lõpust kuulunud Lohusuu vallavolikogusse ja seda ka esimehena juhtinud. “Tegelen ettevõtlusega,” ütles ta.

Tomson märkis, et Mustvee valla arenguküsimustes ühtivad tema seiskohad üldiselt Morozovi omadega ning tõstis samuti esile töökohtade hoidmise ja uute loomise teemat.

Arvesse tulid kogemused

Jüri Morozovi esitamine vallavanema kandidaadiks oli koalitsiooni ehk sotside, Reformierakonna ja Keskerakonna ühine otsus,” ütles hääletamiseks tehtud vaheajal sotsiaaldemokraadist vallavolikogu liige, senine Saare vallavanem Hannes Soosaar.

“Minult on küsitud, miks ma ise vallavanemaks ei kandideerinud. Põhjused olid isiklikud. Võimalik, et kunagi jõuan ka seda tööd teha. Praegu püüan aga olla tubli vallavolikogu liige, seista Kääpa ja Voore kandi inimeste huvide ja Mustvee valla tervikliku edukäigu eest.

Uue valla ülesehitamine vajab suuri kogemusi. Jüri Morozovil on need olemas. Suuresti sel põhjusel esitasimegi ta vallavanema kandidaadiks,” lisas Soosaar.

Valimisliidu Uus Laine esindaja Ülle Rosin ütles, et Tarmo Tomsoni esitamisel vallavanema kandidaadiks oli põhjuseks tema edukas toimetulemine Lohusuu vallavanemana. “Pidasime vajalikuks ka koalitsioonile konkurentsi pakkuda,” lisas Rosin.

“Jüri Morozov ja Tarmo Tomson on mõlemad tugevad kandidaadid. Küllap tuleb eriarvamusi koalitsiooni ja opositsiooni vahel, kui ka isiklikul pinnal. Kindlasti on koostöö võimalik,” ütles Elis Tomson, kes samuti volikogus valimisliidust Uus Laine ja töötab Põhja Eesti Regionaalhaiglas arst-residendina.

Salajasel hääletusel valiti Jüri Morozov Mustvee vallavanemaks 13 häälega, Tarmo Tomson kogus kaheksa vallavolikogu liikme toetuse.

Jüri Morozov on lõpetanud põllumajandusülikooli ökonoomika ja juhtimise erialal ning kaitsnud Tallinna ülikoolis magistrikraadi riigiteaduses. 1997-2013 oli ta Saare vallavanem, 2013. aasta novembrist sai temast riigikogu asendusliige, kes kuulus õiguskomisjoni, riigieelarve kontrollkomisjoni ning osales maaelu arenguga tegelevas töörühmas. Morozov on arendanud Sotsiaaldemokraatliku erakonda Jõgeva- ja Tartumaal, viimased pool aastat tegelenud kahe Saare valla sihtasutuse ümberkujundamisega.

Rohkesti positiivset energiat

Inspireerituna sellest, et Jüri Morozov on sündinud Otepääl, sai temalt küsitud, kas ka Mustvee vallas võiks olla oma energiasammas. “Olen Otepää omavalitsusjuhi Jaanus Raidali eestvedamisel paigaldatud energiasamba juures mõned korrad käinud. Ka meie suures vallas on mitmeid positiivsest energiast kiirgavaid kohti nii Peipsi ääres, kui teistes piirkondades,” tunnistas vastne vallavanem.

“Olen Jüri Morozovist paljugi head kuulnud. Usun, et tema ja ta meeskonna eestvedamisel läheb hästi nii Avinurme kandil kui ka vallal tervikuna,” lausus Ulvi küla elanik Kristi Pukk.

Mustvee vallavolikogu komisjonide juhid

*Hannes Soosaar – arengu ja eelarve komisjon

*Anatoli Bõstrov – majanduskomisjon

*Anne Paas – hariduskomisjon

*Laidi Zalekešina – kultuurikomisjon

*Ljudmilla Smirnova – sotsiaalkomisjon

*Urmas Tross – revisjonikomisjon.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus