Mustvee abivallavanemale Enn Kurele esitati umbusalduseavaldus

Vooremaale teadaolevalt esitas Mustvee vallavolikogu keskerakonna fraktsioon kolmapäeval umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikmele, Mustvee abivallavanemale Enn Kurele.


Mustvee volikogu liikme, keskerakonna fraktsiooni kuuluva Tarmo Tomsoni sõnul ei ole tegemist parteilise küsimusega ning umbusalduse esitamine on üldse normaalne praktika, kui soovitakse tähelepanu juhtida ebakohtadele vallavalitsuse tegevuses. Selle selgitamise, millele täpselt tähelepanu juhitakse, usaldas ta aga umbusaldusele alla kirjutanud Mustvee vallavolikogu liikmele Marianne Kivimurd-Tarelkinale.

Veidral kombel Mustvee vallavolikogu istungi protokoll 26. juunist 2019 ei sisalda ühtki märget niisuguse avalduse esitamise kohta. Ka polnud seda võimalik veel eile lõuna ajal leida Mustvee valla dokumendiregistrist, kuigi teised istungit puudutavad materjalid olid seal selle aja peale juba olemas.

Lahenduseta majandusküsimused

„Umbusalduse avaldamise põhjuseks on toodud majandusvaldkonna probleemide lahendamise venimist, volikogu poolt esitatud analüüside õigeaegselt esitamata jätmist, ja seda, et hanked esitatakse eirates kokkuleppeid ja volikogus ei tooda olulisi teemasid aruteluks,“ kirjutas Mustvee vallavalitsuse liige ja abivallavanem Enn Kurg Vooremaale.

Ta peab põhjusi üldsõnalisteks, ega ei oskagi süüdistusi väga kommenteerida. „Ühinenud omavalitsustes olid majandusvaldkonna küsimused erinevalt lahendatud ja nende ümberkorraldamine ühtsetele alustele võtabki aega. Hankeid korraldatakse vastavalt riigihangete seadusele ja Mustvee valla hankekorrale kinnitatud eelarve piires. Majandusvaldkonnas toimuvast olen informatsiooni jaganud paljudel volikogu istungitel,“ on Kurg nõutu.

Marianne Kivimurd-Tarelkina: „Enn Kurge esitleti ühisvalla alustamisel eelmise vallavanema (Jüri Morozovi) poolt kui kogenud omavalitsuse juhti, majandust ja valla huve arvestavat inimest. See ei osutunud tõeks. Eelmisel aastal tegutses ta koos eelmise vallavanemaga, et soojamajandus ainult ühele pakkujale läheks. Nüüd ei ole esitanud vee- või soojamajanduse analüüse, mille järgi saaks volikogu, mis on vallale kasulikum, kas osta teenust sisse või jätkata valla ettevõtte kaudu.”

Tema sõnul on tegevus suunatud valla enda ettevõtte, OÜ Mustvee Linnavara, tegevuse lõpetamisele ja uue ettevõtte alustamisele, mis ei oma vara halduseks mingit kompetentsi. Kääpa katlamaja põlengu asjaolud ja vastutavad isikud on välja selgitamata, kuigi vara oleks pidanud olema kindlustatud ja vastutavad isikud määratletud.

Märguanne vallavanemale

„Voore koolimaja renoveerimisraha laekus juba eelmise, 2018. aasta lõpus, kuid 26. juuni volikogu pidi kohustama vallavalitsust ehk siis Enn Kurge küsimusega aktiivselt tegelema. Valla ehitusprojektid kipuvad minema üle kokkulepitud summade ja hangete tegemisel eiratakse riigihangete seaduse sätteid või ei arvestata valla tegelike finantsvõimlaustega. Teehoiukava koostati mitu korda ja ikkagi on probleemid Lohusuu elanike huvide arvestamisega. Abivallavanema tegevus valitsuse liikmena ei ühti valla elanike huvides tegutsemisega. Inimesena on tore ja viisakas, kuid tegemistes ei lähtu kohaliku elu korraldamisel elanike heaolust ja valla finantsvõimalustest.“

Kommenteerides umbusaldusavaldust lisas Marianne Kivimurd-Tarelkina, et loomulikult on see seotud 26. juuni istungil arutlusel olnud umbusaldusavaldustega ning põhjuseks on vigaste andmete ja ülesannetega hanked, ühinemislepingu summadest kordades erinevad investeeringud, nimetades segadusi Voore kooli ja Peipsimaa muuseumi renoveerimisega. Umbusaldus peaks tulema arutlusele 31. juuli volikogu istungil.

Kivimurd-Tarelkina selgitas ka, et Enn Kure töökoht umbusalduse avaldamise puhul ei kaoks, sest ta pole abivallavanemaks valitud, vaid eelmise vallavanema käskkirjaga määratud. Tema sõnul tuleks seda võtta pigem kui märguannet vallavanemale.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus