Mustvee abilinnapea vallandas päevapealt linnaasutuse juhi

Mustvee abilinnapea Aleksandr Apolinsky vallandas teisipäeval päevapealt linnavara tegevjuhi Sergei Uleksini. Vallandamine oli ette plaanitud, sest samal päeval ilmunud linnalehes põhjendas Apolinsky Uleksini vallandamist ka linnarahvale.

Mustvee Linnavara OÜ tegevjuht Sergei Uleksin peab vallandamist seadusele mittevastavaks ja pole praeguseks abilinnapea Aleksandr Apolinsky korraldusele allunud. 

Päevapealt ametist prii

Sergei Uleksini sõnul tuli abilinnapea Aleksandr Apolinsky tema juurde ametist vabastamisest teatama teisipäeval. “Täna (telefonivestlus toimis kolmapäeval) otsustasin aga igapäevatööd jätkata ja Mustvee Linnavara OÜ varasid mitte üle anda. Leian, et minu ametist vabastamine kuulub Mustvee linnapea ja asutuse nõukogu pädevusse, mitte aga abilinnapea kompetentsi. Kuus aastat tagasi võtsid mind Mustvee Linnavara OÜ tegevjuhina tööle toonane linnapea Mati Kepp ja ettevõtte nõukogu esimees Urmas Laur. Kui peaks tõesti selguma, et ma ei sobi praegusesse ametisse ning vabastamine viiakse läbi seadusest lähtudes, siis allun korraldusele,” lausus ta.

Aleksandr Apolinsky, kes on ka OÜ Mustvee Linnavara juhatuse liige, selgitas Sergei Uleksini vallandamist viimases Mustvee linna lehes, mis jõudis kodanikeni teisipäeval, 27. augustil. 

Kasutas advokaadi abi

Apolinsky kirjutas linna lehes: “Alates 27. augustist 2013 lõpetasin Mustvee Linnavara OÜ juhatuse liikmena töösuhted tegevjuht Sergei Uleksiniga seoses alljärgnevate asjaoludega:

Sergei Uleksin kasutas Mustvee Linnavara OÜ juhina ettevõtte raha advokaaditeenuse ostmiseks, kaitsmaks mitte ettevõtte huve, vaid eelkõige isiklike huve, kasutades firma vara, osutas mitmeid teenuseid  arvet esitamata kolmandatele isikutele ja tekitas oma juhtimisega ettevõttele kahjumit summas 3421 eurot.”

Sergei Uleksin kinnitas, et advokaaditeenust ta tõepoolest kasutas, kuid olukorra tõttu, mis tekkis vajadusest saada juriidilist nõu ettevõtte tegevjuhi, juhatuse ja nõukogu koostöö ning vastastikuste suhete teemadel.

Aleksandr Apolinsky teatas Mustvee linnalehes sedagi, et Mustvee Linnavara OÜ töö toimub oma tavapärases rütmis ning linnaelanikele teenuste osutamine eelnimetatud kaadrimuutustest häiritud pole.

“Augustikuus käivitasime katla remonditööd, valmistume kütteperioodiks ja ootame riigihanke tulemusi Mustvee linna reoveepuhastusjaama renoveerimistöödega alustamiseks,” kirjutas abilinnapea.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus