Mustvee abilinnapea teenib rohkem kui linnapea

Mustvee linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Evdokia Abakanova leiab, et abilinnapea Aleksandr Apolynskile makstavad töötasud ei vasta tema töökoormusele, sest abilinnapea palk ületab linnapea oma rohkem kui 200 euro võrra. Ta peab ebaõiglaseks ka Mustvee Linnavara nõukogu liikmete töö tasustamist. Linnavolikogu esimehe Marianne Kivimurd- Tarelkina hinnangul on töötasud põhjendatud.

<p align=”justify” />

Mustvee linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Evdokia Abakanova sõnul on linnapea Max Kauri käskkirjaga otsustatud maksta käesoleva aasta 28. maist  abilinnapea Aleksandr Apolynskile iga kuu 399 eurot lisatasu.

“Otsus on tagasiulatuva jõuga, mistõttu arvestati abilinnapeale  palgalisa ka maikuu eest. Abilinnapea teenib kuus 1494 eurot, mis on üle 200 euro rohkem linnapea palgast, kelle töötasuks on kuus 1280 eurot,” ütles ta.

Abakanova hinnangul pole abilinnapea töökoormus sedavõrd suur, et eeldaks nii kõrget palka. Mustvee linnavolikogu esimees Marianne Kivimurd-Tarelkina märkis, et abilinnapea töölepingu järgi on tema põhipalk alates aprillist 1085 eurot kuus. “Lisatasu 399 eurot kuus määrati talle ülesannete täitmise eest, mis pole temale pandud ametijuhendiga. Need kohustused on näiteks ehituslubade, ehitiste kasutuslubade ja projekteerimistingimuste väljastamiseks dokumentide koostamine. Väidet, et abilinnapea töökoormus pole suur, pean ebakorrektseks. Kaks kuud ametis olnud linnapea ja abilinnapea pole saanud küll vist päevagi töötada rahulikus tempos, pigem vastupidi, tööpäevad lõpevad neil sageli päikese loojumisega. Päevakorda tuleb iga päev uusi teemasid ja valdkondi, mis pole mingil põhjusel eelmisel valitsemisperioodil lahendust leidnud või millega pole piisavalt tegeldud. Näiteks tunnistas siseministeeriumi esindaja viimasel kohtumisel, et sadamaga seotud ettevalmistustööd ja dokumentatsioon, mis pidi valmis olema eelmise aasta lõpus, on tegemata. Sellega seoses lisandub ka abilinnapeale ülesandeid, mis pole ametijuhendiga delegeeritud, kuid tuleb igal juhul ära teha.” 

Linnapeade tasude võrdlused

Kivimurd-Tarelkina rääkis ka linnapea Max Kauri palgast ja hüvedest. “Mustvee linnapea töötasuks kinnitati 2. aprillil peetud linnavolikogu istungil 1280 eurot ja see summa pole muutunud. Võrreldes eelmise linnapea Pavel Kostromini omaga on nüüdsele linnapeale määratud hüved väiksemad. Mobiiltelefoni kompensatsioon (32 eurot) ja summa kütusekaardi kasutamiseks on nii endisel kui ka praegusel linnapeal ühesugused. Kostrominile maksti igakuiselt ka 488 eurot lisatasu, kuigi ta kasutas ametiautot. Tema kütusekaardi limiit oli praktiliselt iga kuu piirini kasutatud ( kulud 400-700 eurot), Max Kauril on vastav summa 200 eurot kuus. Mis puutub krediitkaardi kasutamisse, siis eelmise linnapea ametikohalt lahkudes oli krediit 0 eurot.”

“Mulle maksti hüvitist selle eest, et tegelesin ka ülesannetega, mis on Mustvees tavaliselt abilinnapeale kuulunud,” ütles eelmine linnapea Pavel Kostromin. “Linnavalitsuse autoga sõitsid ja selle kütust kasutasid aga lisaks minule ka teised linnavalitsuse töötajad ja ka gümnaasiumide direktorid. Vajadusel kasutati sõidukit ka kohalike elanike sõidutamisel arsti juurde,” märkis Kostromin.

“Mul on üks väiksemaid palku Eestimaa linnapeadest ja ametiasju ajan isikliku autoga,” teatas telefonitsi linnapea Max Kaur. 

Mustvee Linnavara nõukogu liikmed saavad 160 eurot kuus

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Edvokia Abakanova sõnul on linnavalitsus otsustanud maksta kuus 160 eurot Mustvee Linnavara OÜ nõukogu liikmeteks valitud Andrus Eiserile, Artur Aganitšile ja Andres Kivimurdile. “Varem pole Mustvee Linnavara nõukogu liikmetele töötasu makstud,” lisas ta ja märkis, et seoses töötasu maksmisega nõukogu liikmetele pole võimalik suveks tööle võtta linna heakorra eest hoolitsevat töölist, kes oli kavas palgata eelmise linnapea Pavel Kostromini ametiajal.

Linnavolikogu esimees Marianne Kivimurd Tarelkina selgitas, et märtsi lõpuks jäi OÜ Mustvee Linnavara nõukogusse vaid üks tegevliige, Andrus Eiser. “Aprillis hakati uusi liikmeid otsima. Probleem oli selles, et eelmise nõukogu tegevus polnud plaanipärane ja oli küllalt passiivne. Tekkis soov nõukogu tegevust aktiviseerida, kuid kui seda tööd teha hästi, siis on see aega ja teadmisi nõudev. Artur Aganitš on silma jäänud volikogu majandus-, arendus- ja heakorrakomisjoni esimehena. Üks linnavalitsuse liikmetest pakkus nõukogu liikmeks Andres Kivimurdu, kes peaks nõukogusse kuulumiseks oma kirjaliku nõusoleku andma.

Nõukogu liikmetele töö tasustamise küsimus kerkis volikogu esimehe kinnitusel päevakorda mai lõpus, kui lahkumisavalduse esitas Mustvee Linnavara OÜ juhatuse liige ja pearaamatupidaja Lydia Reisenbuk.

“Linnavara majandamine on mitmetahuline tegevus ja linnavalitsuse poolt oleks kohusetundetu ja seadusevastane jätta see otsustamiseks ainuisikuliselt juhataja Sergei Uleksinile. Nõukogu liikmetel lasub kohustus täita puuduva juhatuse liikme Lydia Reisenbuki töökohustusi ja ülesandeid. Seoses sellega võttis Mustvee linnavalitsus vastu korralduse maksta nende ülesannete täitmise eest nõukogu liikmetele hüvitust. Hüvitus makstakse Mustvee Linnavara OÜ eelarvevahenditest,” tõdes volikogu esimees.

Vooremaale teadaolevalt makstakse hüvitist linnavara kasumist. 

Kesklinna koristab kultuurikeskuse majahoidja

Kommenteerides heakorratöötaja ametisse palkamist lausus Kivimurd Tarelkina, et Mustvee linnapea, sealhulgas Pavel Kostromin, ei saanud palgata Mustvee Linnavara OÜ-sse ühtegi inimest.

“Seda on võimalik teha juhataja Sergei Uleksinil nõukogu nõusolekul. Kostromin lubas tõesti võtta suveks tööle inimese, kes hoiaks korras Mustvee kesklinna, kuid seda revisjonikomisjoni ettepanekul ja Mustvee linnavalitsuse palgafondi arvelt. Praegu on leitud lahendus – maikuust on linnapea Max Kauri nõusolekul kultuurikeskusse tööle võetud majahoidja, kelle üheks ülesandeks on linna keskväljaku korras hoidmine ja lillede kastmine. Ühtlasi otsitakse lahendust lisajõu rakendamiseks, et supelrand korda saaks,” lausus volikogu esimees.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus