Musta jõulukaardi saab 10 jõgevamaalast

Politsei- ja piirivalveamet saadab tänavu üheksandat aastat korduvatele liiklusrikkujatele jõulukaardi, millega kutsutakse neid oma käitumist muutma.


„Hoiatava jõulukaardiga tuletame korduvatele liiklusrikkujatele meelde, et nende hooletus või tahtlik reeglite eiramine paneb ohtu kõigi liiklejate elud,“ ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

Tänavu on kaart pühendatud raudteeohutusele. „Raudteeületuskohtadel on mitmeid lähenevast ohust teavitavaid märke, kuid õnnetusi juhtub sellele vaatamata. Kui liikleja tähelepanu on nutitelefonis ning heli summutatud kõrvaklappidega, ei päästa ka vali rongivile,“ ütles Kullamäe.

Kaart saadetakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. Tänavu on neid 857, kellest 46 saavad musta kaardi teist korda, kaheksa liiklejat juba kolmandat järjestikust aastat.

Kaardisaajate seas on kõige levinumaks liiklusrikkumiseks lubatud piirkiiruse ületamine, kuid just sõidukiirusest sõltub, kui rasked on õnnetuse tagajärjed. 73 korduvrikkujat põhjustasid viimase aasta jooksul 83 liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada 23 inimest. Üks korduvrikkujatest põhjustas aasta jooksul kuus liiklusõnnetust.

Kiiruseületamised moodustasid kaardisaajate kõigist rikkumistest peaaegu 40 protsenti. Arvuliselt järgnesid muud rikkumised, tehnonõuetele mittevastava sõiduki juhtimine ning liikluskindlustuseta sõiduki juhtimine. Endiselt on sagedasemate rikkumiste seas ka juhtimisõiguseta või alkoholijoobes sõitmine ning turvavarustuse kinnitamata jätmine.

Jõgevamaalt saab kaardi 10 inimest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus