Mullu oli naiste brutotulu meeste omast 3000 krooni väiksem

Mullu oli naiste kuukeskmine brutotulu 7655 ja meestel 10 683 krooni, teatas statistikaamet.

Kõige vähem erines naiste ja meeste kuukeskmine brutotulu Võru maakonnas, kus naiste brutotulu oli meeste omast veerandi võrra väiksem ja kõige rohkem Hiiu maakonnas, kus naiste brutotulu oli meeste omast kolmandiku väiksem.

Suurima kuukeskmise brutotuluga Harju maakonnas oli naiste ja meeste brutotulu erinevus Eesti keskmisest suurem. Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu pingereas teisel kohal olevas Tartu maakonnas oli naiste ja meeste brutotulu erinevus Eesti keskmisest väiksem.

Statistikaameti analüüs tugines maksu- ja tolliameti andmetele. Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on saadud jagades kuu keskmine väljamaksete summa kuu keskmise väljamaksete saajate arvuga.

2006. aastal oli meeste kuukeskmine brutotulu kõigis omavalitsusüksustes naiste omast suurem. Statistikaamet märkis, sellest ei saa teha järeldust, et mehi ja naisi koheldakse ebavõrdselt, sest ei saa väita, et samal ametikohal töötava mehe ja naise tasu on erinev.

Mehed töötavad tõenäoliselt kõrgemapalgalistel töökohtadel, kuid olemasolev andmestik ei võimaldavat seda täpsemalt uurida. Samuti avaldab brutotulu soolisele erinevusele mõju mees- ja naistöötajate erinev vanusstruktuur.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus