Mullu kuritegevus vähenes

2008. aastal registreeriti Jõgeva maakonnas 794 kuritegu, möödunud aastal  729 ehk 65 kuritegu vähem. Nendest suurema osa ehk 299 juhtumit  moodustasid varavastased kuriteod.  Registreeriti  84 mootorsõiduki juhtimist joobeastmes, millega kaasnes kriminaalvastutusele võtmine. Registreeriti ka  80 omavolilist sissetungi,  75  kehalist väärkohtlemist ning  8 narkokuritegu.

Aktiivselt on politsei tegelenud väärtegude kindlakstegemisega ja siin on suur osa liikluses turvalisuse tagamisel. Mullu selgitati välja 3373 liiklusalast väärtegu, nendest  joobes juhte 130 , kiiruseületajaid 628  ning turvavarustuste mittekasutajaid  636

Avaliku korra rikkumisi selgitati välja 161, alaealisi alkoholitarbijaid peeti kinni 257.

Jõgeva politseijaoskonna teeninduspiirkonnas tagavad piirkondliku politseitöö Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa  konstaablijaoskondades töötavad piirkonnakonstaablid. Nende ülesandeks on arendada ning süvendada politsei ja  kohalike omavalitsuste, kogukonna, asutuste ning  ühenduste koostööd ja infovahetust. See aitab lahendada kogukonna turvalisust häirivaid probleeme teeninduspiirkonnas ning tagab avaliku korra ja suurendab lõpptulemusena üldist turvalisust.  Selliselt tegutsedes oleme suutnud tagada inimeste jaoks olulise  esmatasandi politseiteenuse.

Üheteistkümnest konstaabli ametikohast on hetkel täitmata vaid üks ning see on Põltsamaa konstaablijaoskonnas.  Oleme muutnud sealse jaoskonna töökorraldust, mille tulemusena konstaabel Kirly Kadastik tegeleb alates 1.veebruarist noorsootööga terves Jõgeva maakonnas. Tema kontakttelefoni number on 77 51 238 või 534 82 607. Kirly puhul on tegu teotahtelise ja suurt vastutustunnet omava ametnikuga ning loodan, et koostööpartneritel tekivad temaga edaspidi tulemuslikud töösuhted.

Ühiste jõupingutustega, kaasates nii  ühiskondlikke kui ka riiklikke organisatsioone ja turvafirmasid, saame oma elukeskkonda muuta järjest turvalisemaks. Õiguskuulekal kodanikul   soovitame  teatada kuritegudest ja õigusrikkumistest ka edaspidi politsei lühinumbril 110. Jõgevamaa elanikud võiksid aktiivsemalt helistada ka liiklusliini telefonil 14 900, et teatada pahatahtlikest liikluseeskirja rikkujatest  või hullumeelsetest kihutajatest. On ju turvalisuse tagamine meie kõigi ühine mure.

VALENTIN KEKIŠEV,

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna komissar

blog comments powered by Disqus