MTÜ Eesti Abikeskused otsib vabatahtlikke


2006. aasta lõpus kiitis EL liikmesriikide esindajatest koosnev sidekomitee heaks eelnõu, mis käsitleb kombinatsiooniga 116 algavate telefoninumbrite reserveerimist sotsiaalset väärtust omavate ühtlustatud teenuste jaoks Euroopas. Sama otsusega anti number 116 000 kadunud laste abitelefoni käsutusse. Sellest tulenevalt on Eestis tarvis moodustada vabatahtlike võrgustik, kes tegeleb kadunud laste otsimisega. Töörühmade etteotsa vajatakse aktiivseid juhte.

Telefoninumbri haldaja on sotsiaalministeerium ja teenusepakkuja MTÜ Eesti Abikeskused. Piiriülesed kadunud laste juhtumid on juba praegu sagedased  ning see teema muutub ka Euroopa Liidus üha tõsisemaks. Piirikontrolli likvideerimise tõttu Shengeni viisaruumis, millega kaasneb  suurem liikumisvabadus,  on mitmete ära jooksnud või röövitud laste juhtumid hakanud puudutama paljusid riike.

Laste kadumisega tegelejate telefoninumber 116 000 käivitus  Eestis 2011. aasta algusest. Sellel numbril on võimalik teada anda kadunud lastest nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis. Kadunud laps võib olla nii eksinud väikelaps, keerulisse olukorda sattunud teismeline kui vanema või kellegi teise poolt röövitud  alaealine. Numbril 116 000 helistajale  annavad nõustajad esmased juhised situatsioonis käitumiseks, viivad läbi kriisinõustamise ja jagavad infot.  Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd politsei- ja piirivalveametiga. Telefon 116 000 on helistajatele tasuta, töötab ööpäevaringselt ning helistajale vastatakse nii eesti kui vene keeles.

Sellega seoses otsime kõigist Eesti maakondadest inimesi, kes oleksid nõus tegema vabatahtlikult võrgustikujuhi tööd ja kaasaksid teisi vabatahtlikke  kaduma läinud laste otsingule. 

Võrgustikujuhi ülesanded:
·         moodustada oma maakonnas vabatahtlike võrgustik
·         organiseerida ja planeerida oma piirkonnas kadunud lapse otsinguid, jagada vastavasisulist informatsiooni
·         innustada ja juhtida vabatahtlikke

·         teha tihedat koostööd  projektijuhi ja politseiga

 ·        olla igal ajal valmis vabatahtlikke kokku kutsuma, et otsinguid alustada

Tulevane vabatahtlik peab olema vähemalt 18 aastane ning tal võiks olla ka varasem kokkupuude sotsiaalvaldkonnaga.

Miks võiks tulla meile vabatahtlikuks:

·         On võimalik täiendada oma teadmisi kadunud laste ja kriisijuhtumite valdkonnas
·         Saab väärtuslikke kogemusi ja uusi oskusi, mida  võib hiljem vajadusel oma elulookirjelduses välja tuua
·         Korraldame võrgustiku juhtidele koolitusi
·         Viime läbi supervisiooni
·         Motiveerimaks oma vabatahtlikke, korraldame neile kokkusaamisi
·         Meie hulgas kohtab sõbralikke inimesi, kes on, nagu sinagi, vabatahtlikust tegevusest huvitatud
·         Kuulame teid alati ning teeme omalt poolt kõik ladusa koostöö toimimiseks

Kui sul tekkis ettevõtmise vastu huvi, palun võta ühendust Enelis Linnasega aadressil enelis.linnas@abikeskused.ee (www.abikeskused.ee , www.116000.ee) 

i

ENELIS LINNAS, MTÜ Eesti Abikeskused projektijuht

blog comments powered by Disqus