Mõttevabaduse poolt, sõnavabaduse toeks

Tulevikule või minevikule, ajale, kus mõte on vaba, kus inimesed erinevad üksteisest ja ei ela üksinda, ? ajale, kus on olemas tõde ja kus olnut ei saa olematuks muuta: Tervitus ühtlustamise ajastult, üksinduse ajastult, Suure Venna ajastult, kaksisoima ajastult! (Georg Orwell, ?1984?)

Suurel kirjanikul on teisigi mõtteid, mis ?kontrollitud ajastut? hirmuäratavalt selgelt tänaste algatuste valgusesse toovad. Võti ?kuni nad pole teadlikuks saanud, ei hakka nad mingil juhul mässama, ja kuni nad pole hakanud mässama, ei saa nad teadlikuks? annab võimaluse lahti mõtestada mõnegi tänase mõistatuse.

Rein Langi algatatud “Delfi-eelnõu” jõudis Riigikogu saali.  See kannab pikka nime – Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Valitsuserakondade häältega otsustati selle esimene lugemine lõpetada, seadus kulgeb vääramatult vastuvõtmise suunas.

Justiitsminister Rein Lang ütleb, et tema kaitseb selle seaduse eest seistes inimõigusi, opositsioon Mihhail Lotmani suu läbi, et eelnõuga seadustaks ametnike kritiseerijate kriminaalkorras karistamine.  Rein Lang kaitseb avaliku elu tegelaste väärikust, Lotman inimese vabadust mõtteid avaldada.  Lang tahab anda kaitsepolitseile õiguse “kõrvaldada põhiseaduslikku korda ähvardavad ohud võimalikult varajases staadiumis”, Lotman säilitada inimeste vabaduse ?levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil”.   

Liberaalse erakonna ministri loodud pretsedent on selge püüe kontrollida avalikku ruumi, väljaannete sisu ja inimeste mõtteilma. Selle algatusega on Rein Lang teinud tänuväärset tööd, kuna näitas peaministripartei tegelikke ambitsioone ja tekitas arutelu sõnavabaduse teemal. Lang ütleb, et inimene vajab võimalust pöörduda kohtusse ka juhul, kui ta ise ei tea, kes on kostja ja kus ta asub.  See on kahtlemata üllas põhimõte, kuid selle saavutamiseks seadustesse plaanitavad muudatused annavad uurimisorganitele sedavõrd laiad võimalused, et isegi õiguskantsler teatas, et kavandatavad meetmed ei ole taotletavate eesmärkidega tasakaalus.

Milles on siin minu mure? Kaugema kaarega lähenedes peab alustama keeleuuenduste tutvustamisega. “Delfi eelnõu” heakskiit toob kriminaalmenetluse seadustikku muudatuse uue mõiste “üksikpäring”, mida uurimisasutus saab teha mistahes kuritegu menetledes, sõltumata kuriteo raskusest. Täna on veel nii, et prokuröril on õigus anda sanktsioon, et volitada politseinik uurima andmesidesessioone. Üksikpäringu seadustamine annab aga politseile ?telefoniõiguse?, mida kasutades saab uurida ühe või teise internetti jälje jätnud arvuti võrguaadressi.

Võimu omavolil on kalduvus kasvada. Üsna värske on näide sellest, kuidas anonüümse netikommentaari “juudid ahju!” eest määrati 3000 krooni trahvi. Praegu on see veel väärtegu, ?Delfi eelnõu? kohaselt on vaenu õhutamine kuritegu, mitte väärtegu. Karistus mitte 3000 krooni, vaid kuni kolm aastat kinnipidamisasutuses.

Esialgses sõnastuses oli seaduse üks mõte juriidiliste isikute vastutuselevõtmine, kui neile kuuluval lehel midagi solvavat avaldatakse.

Tänaseks tehtud muudatustega on see osa seadusest kadunud, küll on seadus jätkuvalt vahend, millega püütakse riigi juhte rahva kriitika eest kaitsta. See väljendub selles, et politseinike õigus päringuid teha tekib siis, kui solvatakse avaliku võimu teostajat, see tähendab kõiki riigijuhte, korravalvureid ja kohtunikke.

2004. aastal rääkis Rein Lang, et kahjuks valitseb lumpeni heroiseerimise ajastu, mistõttu pole võimalik Toompea lossi veinikeldrit rajada. Tundub, et Lang on tegudeinimene, kes on asunud nüüd kriitikat lämmatades uut ajastut tooma. Võimukandjate heroiseerimise ajastu.

Riina Vändre,
Res Publica meediajuht

blog comments powered by Disqus