Mõttetalgud raudtee ületamise turvalisusest

Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev ja Eesti Raudtee AS juhatuse liige Riivo Sinijärv peavad kõige mõistlikumaks ühel tasapinnal oleva ülekäigu ehitamist. Maavanem Aivar Kokk ja maavanema nõunik Vahur Kukk tutvustasid arutelul Painküla Tööstuspargi projekti käivitamise senist käiku ja tulevikuplaane.

Eesti Raudtee AS peadirektori asetäitja  ja juhatuse liige Riivo Sinijärv märkis arutelul, et raudteefirma on kursis ohtudega raudtee ületamisel Jõgeval ning on valmis osalema turvalise ülekäigukoha rajamisel. “Seniste arvestuste põhjal selgub, et Jõgevale on kõige ratsionaalsem ehitada ühetasapinnaline ülekäik, kusjuures Eesti Raudtee on valmis selle töö ära tegema,” kinnitas Sinijärv.  Mõttevahetusel esinesid ettekandega ka Jõgeva linnavalitsuse tellimusel raudtee ületamiskoha rajamiseks eskiisprojekte ja tehnilisi tingimusi välja töötanud Tallinna projekteerimisfirma peadirektor Lembit Linnupõld ja projektijuht Toomas Lukk. Nad andsid üksikasjaliku ülevaate kõikidest tehnilistest töödest. “Projekteerijad esitasid meile võimalused nii ülekäigusilla kui tunneli ehitamiseks, samuti lifti kasutuselevõtmiseks. Jõgeva linnavalitsus on pidanud oluliseks pidada raudteeületuskoha teemal pidevalt linnakodanikega nõu. Selgus, et mitmed, peamiselt vanemad inimesed, peavad tunneli läbimist või ligi 10 meetri kõrgusel asuvast sillast üle kõndimist ebamugavaks. Pealegi lähevad sellised ehitised võrdlemisi kalliks. Tundub, et elanike poolt kõige oodatum ja ühtlasi kõige ökonoomsem on valgusfoori ja tõkkepuuga varustatud ühel tasapinnal ülekäigu rajamine. Hea, et Eesti Raudtee on valmis sellise objekti valmis ehitama ja loodetavasti juba 2007. aastaks,” kommenteeris Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev.

“Raudteeprobleemide lahendamine sai alguse  aktsioonist, kus sajad inimesed andsid allkirja turvalise raudteeületuskoha ehitamiseks,” meenutas linnapea.

            Aivar Kokk ja Vahur Kukk tervitasid koosolijaid Jõgeva raudtee 130. aastapäeva puhul ja andsid ülevaate Painkülla kavandatavast tööstuspargist, mille rajamine on pälvinud mitmete asutuste ja ettevõtjate toetuse. “Projekti raames viiakse Jõgeva linnast eemale ka kaubarongiliiklus, mis tagab ka turvalisuse raudtee ületamisel. Raudteeliikluse ümber reguleerimise käigus ehitatakse ühetasandiline ülekäik,” ütles maavanem Aivar Kokk. 

 “Nõupidamise raudtee turvalisuse teemadel, kus on koos võimalikult palju erinevate alade inimesi, pidanuks korraldama juba varem. Olen kohtunud paljude inimestega, kes kardavad Jõgeval raudteed ületada. Mul on hea meel, et maavalitsus on algatanud ja käivitanud Painküla Tööstuspargi projekti, mille käigus viiakse Jõgevalt välja kaubarongide liiklus ja raudtee ületamine muutub turvaliseks. Sellel projektil on Jõgeva linna majanduselule suur tähendus,” rääkis nõupidamisel osalenud Riigikogu liige Mai Treial ja avaldas ühtlasi kahtlust, kas eskiisprojektide ja tehniliste tingimuste kirjelduse tellimine linnavalitsuse poolt oli  nii suure raha eest mõttekas. “Ei ole õige rääkida üksnes riigi rahast, kulutatakse maksumaksjate raha ja seepärast on eriti vajalik teha läbimõeldud otsuseid. Need inimesed, kes andsid toona toetuse oma allkirjade näol, toetasid turvalist  raudtee ülekäiku. Lahendus, mis tagaks turvalisuse, oleks kõigile sobilik ning samas ka optimaalse rahakuluga, on otsustuse küsimus,” rääkis Treial.

“Projekteerimisfirmale makstud raha polnud siiski asjatult kulutatud, sest nii selgusid võimalused ülekäigukoha ehitamiseks ja maksumused ühe või teise variandi puhul,” väitis Eesti Raudtee AS juhatuse liige Riivo Sinijärv, kes kinnitas veelkord, et on valmis jõgevamaalastega turvalise raudteeületuskoha rajamisel koostööd tegema.   

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus