Mõttest teoks

Jaanuaris 2013 alustasid Jõgevamaa Represseeritute Ühingu Jõgeva piirkonna liikmed Reet ja Ants Aluoja (pildil) eestvedamisel Jõgeva raudteejaama pargi korrastamist. Ühiskondlikus korras ja annetuste toel tegutsedes on pargist mõne aastaga kujundatud omaette olemise mälestustepaik, kuhu tullakse eesti rahvale olulistel päevadel. Ka leinapäevadel, märtsi- ja juuniküüditamiste aastapäevadel, sest neid kurbi päevi tähistavad siin kaunid graveeritud kivid. Mälestuspargi arendamine jätkub. Sel nädalal hakati vastavalt projektile pargi teedele kõnniteeplaate paigaldama.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus