Mopeedijuht peab ohutusreegleid järgima

Viimasel ajal on mopeed muutunud väga populaarseks sõiduvahendiks. Eriti just suvel  noorte hulgas. Et noored unustavad sageli ohud ja suhtuvad kohati ka enda ning kaassõitjate ohutusse üsna hooletult, on mopeedidega toimunud liiklusõnnetused kurbade tagajärgedega. Nii ka eelmise nädala lõpus Jõgevamaal, kus kolme inimese surmaga lõppenud avariides oli esimene ohver 18aastane mopeedijuht.

Jõgevamaal oli tänavu esimesel poolaastal hukkunud vaid üks (ATV) juht, kokku on tänavu liiklusõnnetustes seega hukkunud juba neli inimest.

Vaja tunda ohutu sõidu võtteid

Tuletan veel kord mopeedijuhtidele meelde, et vastavalt liiklusseadusele ja liikluseeskirjas sätestatule peab mopeedijuht olema vähemalt 14aastane. Samuti peab 14-15aastasel mopeedijuhil olema väljaspool õueala liigeldes kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus, mille väljastab autoregistrikeskus vastava eksami sooritamisel. See tõendab, et noor juht on omandanud liikluseeskirjast põhilised teadmised: kes peab kus teed andma, millised on ohutu sõidu võtted.

Kindlasti peab ka mopeedi tehniline seisund vastama nõuetele. Mopeedil peab sõidu ajal ees põlema valge tuli nagu teistelgi mootorsõidukitel.

Mopeedijuht ja tema sõidukaaslane peavad mõlemad kandma kaitsekiivrit. Tihti on mopeedijuhil küll kiiver peas, kuid kaassõitjal pole, sest teist kaitsekiivrit pole viitsitud kaasa tassida. Kaitsekiiver peab olema mõlemal. Kui ei ole, siis ei saa teine reisija kaasa sõita.

Seadusandja räägib küll kaitsekiivrist, kuid julgen soovitada mopeedi-  ja rollerijuhtidele motokiivrit, mis on küll võib-olla natuke raskem, kuid tunduvalt turvalisem. Motokiivrit on katsetatud ja tehtud vastupidavaks erineva tugevusega löökide suhtes. Motokiiver on turvalisem ja võimalikud vigastused on avarii puhul väiksemad.

Mopeedijuht ei tohi vedada juhtimist takistavaid esemeid või  sõidutada sõitjat, kes ei istu kindlalt istmel. Tihtipeale on roller ühe istumiskohaga, taga veel pikk nn porilaud. Paljud kaassõitjad istuvad porilaua peal. Kui kindlat istumiskohta pole, siis ei tohi rollerile rohkem kaassõitjaid võtta. 

Tähelepanu ja hoolimine

Rolleri või mopeediga sõites tuleb korralikult juhtrauast kinni võtta. Tihtipeale näitavad noored oma sõiduoskusi ja lasevad sõidu ajal isegi käed lahti. Seda ei tohi mingil juhul teha, sest ühel hetkel võib näiteks kruusateel olla kivi ratta all ja visata juhtraua risti ning roller kukub pikali. On selge, et nii saab rollerijuht vigastada.

Kõnniteel rolleriga sõita ei tohi, küll aga võib liigelda omaette jalgrattateel. Mopeedi või rolleriga tuleks sõita sõidutee äärmisel parempoolsel rajal ,välja arvatud vasakpöörde ajal. Vasakpöörde manöövriks tuleks aegsasti suunduda sõidutee telgjoone lähedusse. Manöövri tohib sooritada alles siis, kui keegi pole möödasõidul.

Soovitan noortel juhtidel olla enda ja teiste kaasliiklejate suhtes hoolikam. Sageli sõidetakse hoolimatult kõrvalteelt peateele, ei anta teed või liigeldakse vastassuunavööndis.

Ka  autoga liiklejad peaksid olema tunduvalt nõudlikumad kaassõitjate suhtes, kes ei armasta tagaistmel turvavööd kinnitada. Eriti hoolikalt tasub vanematel jälgida lapsi, et nad oleksid turvatoolis ja korralikult turvavööga kinnitatud.Liiklus ei andesta meile meie eksimusi.

KÜNTER PEDOSK

Lõuna Politseiprefektuuri Jõgeva politseijaoskonna liiklusjärelevalve grupi komissar

 

blog comments powered by Disqus