Moodustati vallavolikogu alalised komisjonid

Esmaspäeval teoks saanud Põltsamaa vallavolikogu istungil luges Põltsamaa vallavolikogu esimees Andres Vään ette eelnõu, kus tegi ettepaneku moodustada Põltsamaa vallavolikogu juurde kolmeliikmeline revisjonikomisjon, ja kuni seitsmeliikmelised hariduskomisjon, keskkonna- ja korrakaitsekomisjon, sotsiaalkomisjon, eelarvekomisjon, arengu- ja ettevõtluskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, maaelu komisjon.

Reet Alev tegi ettepaneku nimetada keskkonna- ja korrakaitsekomisjon ümber majanduskomisjoniks ning maaelu komisjon kogukonnakomisjoniks. Toivo Tõnson juhtis tähelepanu sellele, et keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni liikluspindasid puudutavas osas on rõhutatud valla teede ja linna tänavate korrashoidu. Tänavad on olemas ka Puurmani, Adavere ja Kamari alevikes. Toivo Tõnson tegi ettepaneku sõnastada liikluspindasid puudutav osa nii, et sõnastuses oleks nimetatud valla teede ja tänavate korrashoidu. Muudatusi tehti ka teiste komisjonide tegevust lahti seletavas osas. Komisjonide nimetusi siiski ei muudetud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus