Moodustati valimiskomisjon

Põltsamaa vallavolikogu tänavuse aasta esimese istungi päevakorda oli kavandatud valla valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine.

Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul oli eelnevalt kokku lepitud, et pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustunud vallavolikogu tööle asumist ja uue vallasekretäri ametisse nimetamist moodustatakse uuele vallale ka valimiskomisjon. Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist asus Põltsamaa vallasekretäri ametisse Janne Veski. Vallasekretäri ülesandeks on teha ettepanek valimiskomisjoni moodustamiseks. Valimiskomisjon peab olema vähemalt viieliikmeline ja sellel peab olema vähemalt kaks asendusliiget.

Janne Veski sõnul tegi ta ettepaneku nimetada komisjoni  niisugused inimesed, keda oleks võimalik vajadusel kiiresti kohale kutsuda.

Eelnõu ettekandja tegi vallavolikogule ettepaneku nimetada Põltsamaa valla valimiskomisjoni esimeheks Janne Veski ametikoha järgi ning liikmeteks Silver Nõmmiksaar, Ulvi Pint, Maimu Kelder ja Aldi Alev. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks võiksid Janne Veski sõnul olla Eveli Kirsipuu ja Kaire Koit.

Volikogu liikmed kinnitasid vallasekretäri poolt välja pakutud valimiskomisjoni koosseisu.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus