Möödunud kuu kokkuvõte liikluses

Kahe liiklusõnnetuse põhjustajateks olid joobes juhid ning kahel korral lahkusid õnnetuse põhjustajad sündmuskohalt. Liikluseeskirjade rikkujaid peeti septembrikuu jooksul kinni kokku 170, neist 24 olid joobes juhid ning 75 olid olulisemad kiiruseületajad.

Nõuded kaherattalistele sõidukitele

Lisaks eelnevale statistikale ei saa märkimata jätta ka neid tähelepanekuid, mis meie liikluspildis silma torkavad ja millele tahan tähelepanu juhtida. Esmalt rollerijuhid ning nende kaasreisijad. Korduvalt on juttu olnud sellest, et rolleri juht peab olema vähemalt 14-aastane ning 14?15-aastasel noorel rolleri rooli istudes peab olema kaasas dokument, mis tõestab sõidu õigust. Teine oluline punkt rolleriga sõitmiseks on kiivri kandmise kohustus. Ning kolmandaks tuletan meelde, et rolleriga sõites on piirkiiruseks 45 km/h. Ette on tulnud selliseid juhuseid, kus kiirusepiirangu seadmed on sõiduki küljest ära monteeritud ja sõidetakse lubatust hoopis kiiremini. See aga on nõuetevastane, kuna automaatselt on kiiremini kui 45 km/h sõitev sõiduk kvalifitseeritav kui mootorsõiduk, mille juhtimiseks on vajalik juba mootorsõiduki kasutamiseks olev juhiluba ehk siis vastavalt A1 või A kategooria juhiluba. Juhiloata sõitmise maksimaalne karistus võib ulatuda kuni 6000 kroonini.

Et kaherattalistest sõidukitest juba juttu tegin, siis tuletan meelde ka jalgrataste kasutamise põhitõed. Last ei tohi jalgrattaga ilma järelvalveta teele lubada enne, kui nii vanus kui ka sõiduoskus on piisavad. Alla 10-aastastel lastel on seadusega keelatud jalgrattaga sõiduteel sõitmine. Hoolitseda tuleks ka selle eest, et laps sõidaks jalgrattaga ohutus kohas ning kannaks kiivrit.

Helkurist üksi ei piisa

Seoses saabunud sügisega ja pimeda ajaga on kohustuslik kanda jalgratta küljes lisaks helkuritele valgustusallikat ? rattatuld, lampi vms. Kui helkuritega varustatud ratas on nähtav eest või tagant lähenevale sõidukile, siis teede ristumiskohas külje pealt tulev sõiduk pimedas teid ilma rattalambita eemalt ei märka.

Kahtlemata on helkuri kandmise kohustus kõigil jalakäijatel. Pimedal ajal kontrollib helkuri ja rattal valgustatuse olemasolu ka politsei.

Turvalist liiklemist!


Künter Pedosk,
Jõgeva liiklusjärelvalve grupi
juhtivkonstaabel

blog comments powered by Disqus