Möödunud aasta tõi Jõgevamaale üle miljoni euro keskkonnatoetusi

2010. aastal esitati Jõgevamaalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi 51 taotlust kogusummas ligi 1,08 milj eurot (16,92 miljonit krooni), neist rahastati 40 projekti summas ligi 0,861 miljonit eurot (13,47 miljonit krooni). Projektide maksumuselt olid suurimad valdkonnad veemajandus ja keskkonnakorralduse programm, enim rahastati aga keskkonnateadlikkuse projekte.

Veemajanduse valdkonnas olid möödunud aastal suurimad projektid “Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja parendamine” maksumusega ca 293 000 eurot (4,586 miljonit krooni) ning Vilina küla veetorustike ja puurkaev-pumpla rekonstrueerimine” maksumusega ca 86 000 eurot (1,348 miljonit krooni). Keskkonnakorralduse valdkonnas oli suurim Abimaterjali säästva tehnilise meetme – Doy Pack pakendi juurutamine vedelike villimisel tarbekeemiatoodete tootmisel” maksumusega ca 133 000 eurot (2,088 miljonit krooni). Looduskaitse valdkonnas Puurmani mõisa pargiteede korrastamine” maksumusega ca 115 000 eurot (1,802 miljonit krooni). Keskkonnateadlikkuse programmist rahastati 25 projekti summas ca 72 000 eurot (1,132 miljonit krooni).

Lisaks rahastusotsustele ja peagi algavatele tegevustele teostati 2010. aastal ka hulganisti mitmeid keskkonnaprojekte. Veemajanduse valdkonnas tehti suuremad tööd veekogude tervendamise alal, kus teostati Umbusi jõe uuendamine ja ökoloogiline tervendamine, mille käigus korrastati 22,85 kilomeetrit jõge, puhastati Lustivere paisjärved ning rajati paisjärvedele kalapääsud. Lisaks korrastati ka Puurmani paisjärve ja Pedja jõge, kus niideti veetaimestikku ning eemaldati setteid.

Metsanduse valdkonnas esindas Luua Metsanduskool Eestit rahvusvahelistel metsanduslikel kutsevõistlustel, kus saavutati Euroopa metsanduslikel kutsealavõistlustel Luksemburgis saevõistluses 1. koht ning meeskondlikult 3. koht. Keskkonnakorralduse programmi abil rajati Saduküla Põhikoolile maaküttesüsteem. Looduskaitse valdkonnas hooldati Põltsamaa kollektsiooniaeda, Pajusi mõisa parki, Alam-Pedja looduskaitseala ja Saarjärve looduspargi matkaradasid. Kalanduses anti ajalehes Peipsirannik välja kolm kakskeelset kalanduslehte.

Palju tegemisi oli jätkuvalt keskkonnateadlikkuse valdkonnas, kus korraldati 44 üritust, kus osales 326 täiskasvanut ja 1489 last. Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus andis välja jäätmevihiku piirkonna lasteaedadele ja koolidele ning infovoldiku jäätmete sorteerimise ja sorteeritud jäätmete äraandmise kohta MTÜ territooriumil. Korraldati keskkonnatelgi üritusi Torma põhikoolis, loodus- ja keskkonnanädal Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Palamusele rajati loodus- ja õpperada, korraldati mitmeid õpperetki ja looduslaagreid ning mitmeid teisi üritusi.

2011. aasta keskkonnaprogrammi esimesse vooru laekus  kokku 863 taotlust, mille toetussoov on üle 42 miljoni euro. Jõgevamaalt esitati 28 taotlust ning taotletakse projektide rahastamist ca 0,581 miljoni euro ulatuses. Kõige rohkem taotlusi esitati maakondliku keskkonnateadlikkuse ja veemajanduse programmi, kuhu laekus vastavalt 11 ja 6 taotlust. Esmakordselt toimus taotlemine läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS, mille töös ei ilmnenud taotlusperioodil suuremaid vigu. Otsused projektide rahastamise osas teeb KIKi nõukogu suve alguseks.

i

ENN SELGIS, Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa projektispetsialist

blog comments powered by Disqus