Mööda Eestimaa vabaduse radu

Aastatel 2005-2007 korraldatud õppe-ekskursioonidel Vabadussõja monumentide ja mälestussammaste juurde saadi põhjalikumalt tutvuda Eestimaa erinevates paikades kümnekonnaga. See oli hariv nii lastele kui ka õpetajatele. Enne ekskursioonile minemist tuli lastega kaasas olnud õpetajal endale vastavate sammaste ja mälestusmärkide lugu muidugi hästi selgeks teha. Nii said lapsed üksikasjalikke teadmisi lahingutest ja ajalukku läinud inimestest, sammaste rajamise, nende hävitamise ning hilisema taastamise loo. “Püüdsime anda lastele seeläbi isamaalist kasvatust, selgitada, kuidas oleme läbi võitluste saanud vabaks riigiks,” ütles kooli huvijuht Merje Talistu, kes on olnud nii projektide kirjutaja kui ka peamine reisimarsruutide kokkupanija.

Vabariigi aastapäeva auks

      Selle aasta alguses, enne Eesti Vabariigi 90. aastapäeva asuti koolitundides uuesti meelde tuletama, kus käidi, mida nähti ja mida kõik see nähtu-kuuldu kõneleb, ning jõuti taas mälestussammaste loo ja kõige nendega seonduva juurde. Ekskursioonidel tehtud fotode põhjal asuti kunstiõpetuse tundides õpetaja Meedi Ümara juhendamisel mälestusmärke ja ausambaid üles joonistama, muidugi käis sellega kaasas ka õpetaja vastav selgitustöö. Kõneldi sellestki, kui palju on neid tähiseid, millest ainult osa ekskursioonidel oma silmaga nähti, üle terve Eestimaa.

      Valminud joonistustest valiti näituse jaoks välja parimad ja iseloomulikumad. “Häid pilte olid seekord teinud just poisid, eriti need, kes muidu krutskivennad kipuvad olema,” tunnistas Merje Talistu. 

      Näitus, mis Siimusti raamatukokku välja pandi, pühendati vabariigi aastapäevale ning sellele nimeks sai “Vabaduse sambad. Eesti Vabariik 90”. Näha saab fotosid, millel käidud  paikades pildistatud sambad ja monumendid koos lastegrupiga, iga foto kõrval on ka vastav laste joonistus ja samas kirja pandud ka selle tähise lugu, olulised faktid ning ajalooline kirjeldus. Nii on ka vaatajal võimalus oma mälu värskendada või uusi teadmisi juurde saada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus