Mõnusate Mõtete Memorandum

Koostatud 9. augustil 2012  Jõgevamaal Juula külas

Mõnusate Mõtete Messi raames toimunud teematubadest kogutud mõtetest ja arvamustest

Mõnusate Mõtete Mess on vabaühenduste kokkutulek, mida peeti Tabivere valla 8. küladepäeva ajal 2012. aasta 4. augustil  Juula külaplatsil.

Messi  eesmärgiks oli tuua häid mõtteid ja  positiivseid näiteid Jõgevamaa küladesse juurde, tutvustada üksteisele oma tegemisi ning  näidata oma tooteid ja teenuseid

Messil osales inimesi 26 ühendusest üle Eesti

Teematubasid oli neli, neis osales kokku  pea 60 eri vanuses inimest

I KÜLANOORE KÜKITAMISE KOHT, kus otsiti vastuseid küsimustele, miks noorel on maal hea elada, kuidas noor saaks ise edendada elu maal ja mida võtaks ette, kui ärkaks järgmisel hommikul ja leiaks end vallavanema ametitoolil istumas.

II KESKEA RÕÕMUD – teematuba, kus mõtiskleti, kuidas siduda edukalt pere-, töö- ja seltsielu nii, et endal hing rahul ja kohalik elu areneks.

III PENSKARITE TEEMAJAS selgitati välja, mida tahetakse vanemas eas veel õppida ja missugusena näevad vanavanemad oma rolli tänapäevase noore pere elus.

IV MAAILMALÕPU ENNETAMISE TOAS  peeti filosoofiline jutuajamine, kuidas elus toime tulla ning kuidas hoiduda maailma hukust. 

Mida väärtustavad noored maaelus?

Vabadust — seda sõna kõige laiemas mõttes. Ka vabadust teha lärmi, samas nautida vaikust. Loodust enda ümber ja teadmisi elu toimimisest. Võimalust pidada lemmikloomi. Turvalisust. Ehedamaid inimestevahelisi suhteid. “Oma ruumi” rohkust, suuremaid liikumisvõimalusi, võimalust süüa oma aiasaadusi.

Mõtlemisainet noortele 

Noored – kogunege kokku, moodustage oma ühing ja seadke endale eesmärgid. Mõtestatud elu on edasiviivam kui lihtsalt olemine! Koos suudate rohkem!

Eesmärgistatud tegevus annab võimaluse hakata oma teenuseid pakkuma, endale lisasissetulekut teenima.

Algatage oma projekte ja viige nii oma unistused ellu!

Ärge kartke küsida nõu ja abi, et oma eesmärke saavutada! 

Mõtlemisainet vallajuhtidele

Olge avatud meelega noorte tegevuse suhtes; lahendage loominguliselt ettetulevaid probleeme! Hoiduge stereotüüpidest, andke noorele võimalus! Osalege ka ise noorte ettevõtmistes, tekitage alati diskussioon noori puudutavate teemade käsitlemises.

Looge jätkuvalt ja väsimatult võimalusi noortele kokkusaamiseks, sporditegemiseks ning vaba aja aktiivseks ning tervislikuks sisustamiseks ( kergliiklusrajad, rulapargid).

Korraldage iga suvi töö ja puhkelaagreid. See toob kasu kõigile! Korraldage ka eraldi noorteüritusi: stiilipidusid, tantsuõhtuid. Korraldage töövarjupäevi, et aidata  noortel uusi kogemusi saada ja ennast paremini tundma õppida. Noored tahavad liikuda, selleks on vaja ühistransporti, taristut – jalgrattateid. Motiveerige inimesi noortega tegelema! 

Mõtteid külaelanikele, külaseltsidele ja omavalitsusjuhtidele

*Kogu perega veedetud aeg on väärtuslik!

*Usaldage noori ja toetage neid nende ettevõtmistes.

*Eesmärgistatud elu on tulemuslikum! Seadke eesmärke, neil on kalduvus täituda.

*Positiivsuses on suur jõud.

*Inimesed, tooge oma ellu ühistegevus — uskuge, see rikastab.

*Ka maapiirkonda on vaja lastehoidu, näiteks mõneks tunniks päevas, ja mängutubasid.

*Tarvis on ka vanuritehoidu. 

*Senisest rohkem tuleks luua kaugtöövõimalusi.

*Perearsti vastuvõtud ringlema valla äärealadele, külamajadesse.

*Külaseltsid võiksid suurendada oma rolli osalise koormusega tööandjatena maal.

*Külaseltside siseselt on oluline rollide jaotamine, kohustuste delegeerimine, maksimaalne kaasamine, sotsiaalse ettevõtluse suurem propageerimine, inimestele selle eelistamise selgitamine.

*Igasse külla oma küla toodete võrgustik: taludes toodetava ja pakutava info kaardistamine, levitamine.

*Külakeskuse toimimasaamine “iiri kõrtsi põhimõttel” ehk pärast tööd on sinna teatud päevadel võimalik tulla lõõgastuma ja sõpradega suhtlema.

*Külakeskused Facebook’i, et kiirelt infot levitada.

*Külaseltsid vajavad suuremat koostöövalmidust ja toetust kohalikelt omavalitsustelt!

*Vallajuhte oodatakse rahva sekka. 

Mida tahavad vanemad inimesed

*Õppida keeli, rohkem suhelda nii reaalses kui virtuaalses maailmas. Selleks tahavad nad õppida arvutit kasutama. Õpetama peaks aga inimene, kes valdab “puust ja punaseks” metoodikat.

*Rohkem infot “vananemisteaduse” osas – teavet kehalisest ja vaimsest vananemisest.

*Täiendada oma käsitööoskusi, reisida. 

Mõtlemisainet vanemaealistele

*Tehke märkmeid olnust ja oma suguvõsast. Talletage minevik tuleviku jaoks.

*Hoidke end järeltulevate põlvede jaoks noorena, andke diskreetselt ja targalt edasi elutarkusi.

*Tegelge oma lastelastega, ärge laske seda aega mööda 

Mõtteid lihtsalt mõtisklemiseks

<p style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt” class=”MsoNormal” align=”justify”>Maailm algab iseendast. Maailmalõppu saab ära hoida, alustades muutuste läbiviimisega iseendas. Sellest lähtuvalt:

1) hoidke elu enda ümber!

2) nautige hetke!

3) saavutage tasakaal kõiges!

4) väärtustage kultuuri ja ajalugu!

5) osalege elukestvas õppes!

6) õppige kuulama ja märkama!

7) julgege olla isikupärane!

8) mõtisklege väärtushinnangute üle iseendas ja ühiskonnas!

9) ärge ületähtsustage raha võimu!

10) võtke vastutus!

11) väärtustage ja hoidke inimsuhteid!

12) väärtustage ja hoidke loodut!

13) Hoidke iseennast ja oma tervist!

Lõpuks on kõik hästi. Kui ei ole, siis pole see lõpp…

Mõnusate Mõtete Memorandumi oleme saatnud kõigile messil osalenud seltsidele, ajakirjandusse ja paigutame ka oma kodulehele www.juula.ee

Kõigil on vaba voli neid mõtteid edasi mõtelda, oma kodulehele paigutada ja ka ellu viia.

blog comments powered by Disqus