Monopolid Konkurentsiameti kontrolli alla

Eesti Omanike Keskliit korraldas 23. jaanuaril vee hinnakontrolli ümarlaua, kus osalesid Eesti Omanike Keskliidu, Keskkonnaministeeriumi,  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Konkurentsiameti, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, advokaadibüroo Glimstedt  ning Tallinna Linna esindajad.

Toimunud arutelul jõuti ühise arusaamani, et Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus vajab muudatusi, mis tagaks parema vee- ja heitvee valdkonna reguleerimise ning vee piirhinna kooskõlastamise sõltumatu järelevalveorgani, täpsemalt Konkurentsiameti poolt.

Praegu on Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusesse sisse kodeeritud selge huvide konflikt. Enamik vee-ettevõtteid on täielikult või osaliselt munitsipaalomandis ja hinnad kooskõlastab kohalik volikogu, st vee-ettevõtte omaniku esindaja. Samas ootab omanik võimalikult suurt tulu. Lisaks puudub  hinna üle otsustajal vastav erialane kompetents.

TAAVI MADIBERK, Eesti Omanike Keskliit

blog comments powered by Disqus