Mõisakooli väike unistus täitus

Sel aaastal tähistame oma mõisakoolis väikest juubelit ja unistuse täitumist. Nimelt oleme osalenud kümme aastat  üleriigilises projektis “Unustatud mõisad” ja korraldanud suviseid mõisa külastuspäevi. See on olnud põnev, teguderohke, rõõmu pakkuv ja mis seal salata, ka pisut väsitav. Teame ju kõik, kui ruttu tekib inimestel rutiin, igal aastal oodatakse ikka uut  ja põnevat. Tänavu on aga põhjust tagasi vaadata ja mõelda, kas jätkata.

Esimesel külastusaastal 2004 oli meie loss veel remontimata ja suviseid külastajaid üsna napilt. Teistel aastatel kogusime juba rohkem tuntust ja meid külastas rohkem mõisahuvilisi. Mäletan, et kolmanda suvemängu kokkuvõtteid tehes domineeris ikka Viljandimaa rahvas. Eks see tuli sellestki, et kogu mäng saigi alguse just Mulgimaa mõisate eestvedamisel.

Praeguseks on meid avastanud kogu Eestimaa. Üha rohkem käib meid uudistamas ka Tallinna ja Harjumaa rahvas. Pärast suurt remonti ja restaureerimist kasvas külastajate arv hüppeliselt. Sellest ajast  saati käib meil huvilisi mitte ainult kindlatel mõisapäevadel, vaid aastaringselt.

Et aga seda kõike vedada, peab olema hea meeskond. Kõigi nende aastate jooksul on meil mõisas olnud ligi 20 õpilasgiidi, kes kõik enne sellele tööle saamist tõsiselt õppisid ja treenisid. Nüüd on meil mitu giidikooli tunnistusega noort, keda rahuliku südamega gruppide ette saadan. Nende pikkade aastate jooksul sain ka mina juurde oskusi, kuidas giide  paremaks, huvitavamaks ja atraktiivsemaks muuta. Palju on selle arendustöö juures kaasa aidanud Eesti Mõisakoolide Ühenduse korraldatud koolitused ja infopäevad. Ka päevade viisi ajalooarhiivis sorimist on andnud võimaluse giidide juttu faktiteadlikumaks ja huvitavamaks muuta.Tihti on ka ekskursioonidelt saadud tagasiside väga positiivne ja informatiivne. Ka külastajad on rääkinud oma lugusid, mida  on põnev kuulata, kui giid neid huvitavalt ja kaasa elades edasi jutustab.

Meil on toimunud mitmeid suvekontserte, korraldatud  töötubasid ja huvitavaid näitusi. Viimastel aastatel oleme saanud pakkuda mõisapäevade ajal külalistele hõrgutisi, sest  tõllakuuris tegutseb küpsetuskoda.

Olen uhke ja tunnen siirast rõõmu kõigi meie mõisapäevade meeskondade üle. Suured tänud õpetajatele, giididele ja teistele töötajatele, kes on õnnestumistele kaasa aidanud.

Selle suve saamegi lõpetada pisut pidulikumalt, koos vallapäeva ja imevahva kingitusega. Nimelt kinkis perekond Aruoja meile mõisaajal hobusetalli uksi kaunistanud hobusepeade kujud. Olen väga õnnelik, et on olemas selliseid inimesi, kes nii mõtlevad. Nüüd näevad seda haruldast taiest kõik meie mõisa külalised.

Suured, suured tänud teile, Triini, Pille, Kaisa V, Johanna, Kaisa S, Kati ja Riin, kes te meie viimaseid mõisakülalisi oma lugudega rõõmustanud olete. Üks mõisakooli väike unistus ongi täitunud.

i

RAINA RUMVOLT, Puurmani mõisakooli huvijuht

blog comments powered by Disqus