Mõhkülas asuv sild läbib tervenduskuuri

 

Mõni aeg tagasi alustati Põltsamaa lähistel Mõhkülas Tallinna-Tartu maanteel asuva Põltsamaa jõe silla remonditöödega. Tööd tellis Lõuna Regionaalne Maanteeamet, need teostab Skanska EMV AS ja remonditööd lähevad maksma 2,2 miljonit krooni.

   

Lõuna Regionaalse Maanteeameti järelvalveinseneri Tiit Valti sõnul alustati remonditöödega13. juulil ning valmis peaks jõutama 1. novembriks. Remonditööde käigus uuendatakse nii silla konstruktsioone kui ka katet. Mõhkülas asuv sild, ametliku nimetusega Põltsamaa II sild, on 65 meetrit pikk  ja veidi üle 14 meetri lai. Põltsamaa kandi rahvas tunneb seda silda Kileküla silla nime all. Remonditööde tulemusena viiakse silla sõiduosa laius vastavusse teise klassi teele esitatavate nõuetega. Seni sillal olnud kõnniteed likvideeritakse ning seetõttu muutub silla sõiduosa paari meetri võrra laiemaks. Sillale paigaldatakse ka uued tänapäevastele standarditele vastavad piirded. Tiit Valti sõnul kasutasid jalakäijad vaatamata kõnniteede olemasolule sillal liikumiseks sõiduteeosa ja nii ei peetud kõnniteede edasist säilitamist vajalikuks. 

Remont oli hädavajalik

Küsimusele, miks silla remonditööd ette võeti, vastas Tiit Valt, et silla deformatsioonivuugid olid lagunenud, vee ärajuhtimine sillaplaadilt puudulik ning seetõttu olid ka talade betoonosad kahjustada saanud. Remonditööde käigus eemaldatakse sillaplaat kuni talade pealispinnani. Sillale paigaldatakse uus hüdroisolatsioon ning uus kate. Remonditöödega tulemusena peatatakse silla lagunemine ning aja jooksul tekkinud kahjustused likvideeritakse. Tiit Valti sõnul polnud sellel ajal, kui Kileküla silda ehitati, tänapäevastele kvaliteedinõuetele vastavaid materjale saada, seepärast on see just niisuguses olukorras.  „Praegune remont on sisuliselt säilitava iseloomuga,” toonitas järelvalveinsener.

Pärimisele, kas praegune Põltsamaa II sild jääb kasutusele ka siis, kui Tallinna-Tartu maanteetrass pärast ümberehitust sama kohta läbib, vastas Tiit Valt pikemalt.  Tema sõnul määratakse lähtuvalt maanteede projekteerimisnormidest tee klassi järgi sõidutee laius koos ohutusaladega ning silla põrkepiirete vaheline kaugus. Olemasolev Põltsamaa II sild on projekteeritud vanade koormusmudelite alusel. Praegusel ajal on sildade projekteerimisnõuded oluliselt rangemad ning sellistele nõuetele remonditav sild kindlasti ei vasta. „Kuni uue tee ehitamiseni peab aga sõidukitel ja jalakäijatel olema võimalus kasutada olemasolevaid teid ja liiklusalaseid rajatisi ohutult,” selgitas järelvalveinsener.

Tuleb varuda kannatust

 

Remonditööd toovad mõistagi endaga kaasa takistused sõidukite liiklemisel. Mõhkülas asuva silla mõlemasse otsa on paigaldatud ajutine valgusfoor, mis võimaldab sõidukitel ületada silda ainult ühel sõidurajal. Fooritsükli pikkus on 1 minut ja 40 sekundit. Kui remonditööde käigus selgub, et välja tuleb vahetada ka silla tugiosad, võib tekkida vajadus silla ajutiseks sulgemiseks. Ekspertiisi tulemused selle kohta  peaksid selguma paari lähema nädala jooksul. Sel juhul korraldab töövõtja ümbersõidu, maanteeinfokeskus teavitab sellest liiklejaid ja annab informatsiooni, kui kaua ümbersõiduga arvestama peab. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus