Mittetulundusühing Jõgevamaa Turism loob turismiga tegelejate koostöövõrgustiku

Mittetulundusühingu Jõgevamaa Turism juhatuse esimehe Taavi Pirgi sõnul on ühenduse eesmärgiks luua turismiettevõtete koostöövõrgustik.

?Praegu kuulub meie ühingusse 18 liiget. Sooviksime aga, et mittetulundusühinguga liituksid kõik, kes pakuvad Jõgevamaal turismiteenust. Samuti võivad liikmeks tulla ka turismimajandusega tegelejad teistest maakondadest. Turismiga tegelejate pidev koostöö võimaldab jõudsamalt tutvustada Jõgevamaad kui turismipiirkonda, korraldada ühiseid reklaamikampaaniaid, luua siin uusi võimalusi atraktiivseks vaba aja veetmiseks, viia läbi teemakohast koolitust, taotleda ühiselt raha Euroopa Liidu projektidest. Loodetavasti tugevdab koostöö ka turismiteenuse osutajate konkurentsivõimet,? lausus Pirk.

MTÜ Jõgevamaa Turism asutajaliikmeteks on Jõgeva Maavalitsus ja Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus.

MTÜ Jõgevamaa Turism juhatuse liige Kesti Kurvits märkis, et alates 15. augustist kuulub ühendus äriregistrisse. ?Meil on läbi mõeldud, millega lähiajal tegelema hakkame. Kavas on Jõgevamaa turismi tutvustava kodulehekülje loomine, turismiteemaliste ümarlaudade korraldamine erinevates Jõgevamaa piirkondades. Juba praegu alustatakse ettevalmistusi järgmisel aastal toimuvateks üle-eestilisteks messideks Tourest ja Suvi 2006,? märkis Kurvits.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus