Mitte seafarm, vaid geneetikakeskus

2015. aasta sügiseks ehitatakse Narva piirile haisu mitte levitav seakasvatuskompleks, kus hakatakse tootma valikemiseid ja kaasneva toodanguna ka liha.

Seakasvatuskompleksi, tegelikult Euroopas ennenägematu geneetikakeskuse ehitamine läheb maksma umbes 60 miljonit eurot. Tööd saab seal 200 inimest. Investorid, Vene firma Clean Gen esindajad kinnitasid, et selles ettevõttes kasutusele tulev tehnoloogia on nii kõrgel tasemel, et eemaletõukavat lehka ei tunne isegi need, kes seafarmi kõrval seisavad. Seda enam ei tunne lehka ka sellest poolteise kilomeetri kaugusel asuva Narva elamurajooni inimesed.

Selles, et lehka tõepoolest ei tule, veendusid Narva ja Vaivara valla elanikud, kes  viidi Clean Gen kampaania käigus Saksamaale vaatama seakasvatuskompleksi, kus toimib samasugune õhu ja heitvee puhastamise süsteem, mida kavatsetakse kasutusele võtta Narva ettevõttes. Investorid on rõhunud sellele, et Rahu, Vahtra ja Tiimanni rajooni majaomanikel pole vähimatki põhjust karta seda, et koos seakasvatuskompleksiga võtab nende lähedal koha sisse ebameeldiv lõhn.

Clean Gen kampaania pea Sergei Andrejev kinnitas, et sarnaseid puhastussüsteeme pole üheski Eesti seafarmis. Heitvetest eraldatakse huumust, mida kasutatakse aktiivselt põllumajanduses.

Narva seafarmi peamiseks eripäraks on, et seal hakatakse müügiks kasvatama Põhja-Ameerika tõugu emiseid (umbes 93 000 emist aastas), kes on vastupidavad mitmetele viirustele ning paistavad silma eriti maitsva liha poolest.

Samal ajal toodetakse kultide ja väljapraagitud emiste näol kuni kaheksa tuhat tonni liha aastas. Investorite arvestuste kohaselt on nad plussis, kui müüvad liha hinnaga 2,45 eurot kilo eest.

i

ROMAN VIKULOV

blog comments powered by Disqus