Mitmike vanemad hakkavad saama vanemapensioni iga lapse pealt


Arvestame vanemapensioni eelnõus mitmike esindajate ettepanekutega. Selle kohaselt hakkavad mitmike vanemad saama vanemapensioni iga lapse pealt. Näiteks, kui perre sünnivad kolmikud, siis saab vanem kõigi kolme lapse eest vanemapensioni, mis rahaliselt teeb umbes 555 eurot aastas. Teise samba sissemakse suurus oleks kolmikute vanemale 3402 eurot kolme aasta jooksul.  Eelnõu kohaselt saavad mitmike vanemad laste eest arvestatavat vanemapensioni ka omavahel jagada.
Mul hea meel, et mitmike vanemate esindajad riigikogu sotsiaalkomisjonile oma ettepanekud saatsid, kuna meil on plaanis seda teemat arutada järgmise istungjärgu alguses.
Olen seisukohal, et mitmike perekondi tuleb käsitleda teistest eraldi, kuna nende olukord on pärast laste sündi oluliselt keerulisem kui tavapäraselt. Riik peab olema võimeline paindlikult reageerima. Samuti pole mitmike vanematele iga lapse eest vanemapenisoni maksmine ka riigieelarvele suur koormus, sest näiteks 2010. aastal sündisid Eestis vaid neljad kolmikud.  
Eesti rahva suurimaks väljakutseks on sündivuse suurendamine ja mitmike vanemad on just need, kes selle eesmärgi saavutamisele igapäevaselt oluliselt kaasa aitavad ja seetõttu ka eritähelepanu vajavad.

MARGUS TSAHKNA, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees, IRL

blog comments powered by Disqus