Mis saab Mahtra Talurahvamuuseumist?

„Mis ikka saab, eks me püüame endast parima anda!” vastaks iga Mahtra Talurahvamuuseumi töötaja, kes praegu ametis. Niikuinii on nad seal muuseumi alal hoides ennast ületanud ning tänu senisele katkematule kombineerimisvõimele on säilitatud suur hulk eestlaste ajalugu. Kuid milles ikkagi probleem?

1967. aastal lepiti Juurus endise vaestemaja trepil kokku, et sellesse hoonesse tuleb talurahvamuuseum. 1970. aastal muuseum avati ning kõik sujus plaanipäraselt, eksponaate oli mõnisada. Inimestele meeldis seal käia, olla oma esivanematele ja oma kultuuriloole lähedal. Koolides loeti Eduard Vilde romaani „Mahtra sõda” ning seegi hoidis huvi kõrgel. Lisaks annetasid inimesed omal initsiatiivil väärtuslikke esemeid, et eesti talurahva ajalugu Mahtra muuseumis järgmistele põlvedele säilitada.

Praeguseks on eksponaate kogunenud 35 340, aga ruumid ja hoiutingimused on jäänud samaks. Tõsi, üht-teist on kohendatud ja siin-seal veidi kaasajastatud, ent kokkuvõttes on hoone ja võimalused siiski liiga kitsad ja ilmselgelt on muuseumimaja oma aja nüüdseks ära elanud.

Mahtra muuseum on oma staatuselt riigi poolt hallatav asutus. Selle juures tegutseb vabatahtlikkuse alusel ka nõukogu — seltskond inimesi, kes püüavad oma teadmiste ja oskustega muuseumile kasuks olla ning kes seisavad muuseumi hea käekäigu eest. Selleks, et museaale parimal viisil päästa, koostas nõukogu kõik vajalikud ja tingimustele vastavad dokumendid, et taotleda Euroopa Liidu struktuurifondidelt raha muuseumile uue hoone ehitamiseks, ning esitas need möödunud sügisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Lootsime, et käimas olev muuseumiaasta toob mahuka ja hingega tehtud töö tulemusena suures hädas olevale muuseumile toetuse euroraha näol, ent paraku lükati projekt tagasi.

Põhjendused olid ähmased. Ühena toodi esile Juuru kandi ebapiisav atraktiivsus, teisena, et projekt justkui ei vastaks tükati tingimustele. Samas koostasime projekti koostöös EASi poolt meile soovitatud projektinõustamisfirmaga ning nendepoolse töö maksis kinni Eesti riik.

Kõigest hoolimata otsustasime muuseuminõukogu liikmetega, et liigume edasi oma eesmärgi — muuseumi uue hoone — suunas ning hakkame selleks raha koguma. Kui keegi tunneb, et tahab kaasa aidata, siis muuseumile saab teha annetusi arveldusarvele nr 10220028801019 (viitenumber  2500020177). Kutsun kõiki ka meie esimesele heategevusüritusele, mille piletitulu läheb uue muuseumimaja ehitamiseks. 21. juunil algusega kell 20 toimub Mahtra vereväljal suur heategevuskontsert „Mis maa see on” , millel esinevad Ultima Thule, mina ja Revalia Kammermeeskoor Hirvo Surva juhatusel. Tulge kohale, kellel võimalik, ja ärgem laskem eesti talurahva ajalool unustusse hajuda!

SIIRI SISASK, Mahtra Talurahvamuuseumi nõukogu liige

blog comments powered by Disqus