Mis on tervisekontroll ja milleks seda vaja on


Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) järgi on tööandja kohustus korraldada tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud. Tavaliselt on tervisekontrolli aluseks töökeskkonna riskianalüüs ning ei ole just palju selliseid töökohti, kus töötajale ei võiks mõni töökeskkonna ohutegur ebasoodsalt mõjuda. Selle tõttu eeldataksegi, et enamikule töötajaist peab tööandja tervisekontrolli korraldama. Määrusele vastavalt algab töötaja tervisekontroll esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ja öötöötajatel enne öötööle asumist.

Tervisekontroll töötervishoiuarsti juures ei tohiks olla pelgalt seaduse täitmine, vaid peab olema individuaalse lähenemisega, tagades töötaja sobivuse antud töökohale ning võimaldades varakult avastada tööst põhjustatud tervisevaevusi. Näiteks töötajatele, kes peavad pidevalt töötama jahutolmuses keskkonnas, on soovitav teha tervisekontrolli käigus ka allergiatest või kopsufunktsiooni uuring, et ennetada kutsehaigestumisi, mille põhjuseks on jahutolmuallergia.

Öötöötajatel peaks tervisekontroll sisaldama elektrokardiogrammi tegemist, hindamaks võimalikke südamehaiguste riske. Seega peaksid tervisekontrollis sisalduvad uuringud olema tugevalt seotud töökeskkonnas valitsevate ohuteguritega.

i

KERTTU SEPP, tööinspektsiooni töötervishoiu tööinspektor

blog comments powered by Disqus