Mis on Teie hinnangul omavalitsuste jaoks kõige suurem probleem?

“Suurim probleem kohalikule omavalitsusele on pidevalt uute ülesannete juurdetulek, mis nõuab tihti uusi töökohti, st inimeste töölevõtmist ja töökoha loomist,”  

Torma vallavanem Riina Kull

“13. mail ootas rahandusministeerium, et omavalitsusliidud kooskõlastaksid poole päeva jooksul 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu, kusjuures see oli esitatud ka ilma seletuskirjata. Kas kooskõlastused on “linnukese” pärast või lastakse omavalitsustel ka sõna sekka öelda?

Praegune negatiivne lisaeelarve näitab seda, et valitsus ei täida lepinguid, mis on sõlmitud ministeeriumidega vahendite laekumise kinnituseks, muudab neid ühepoolselt, st negatiivsele lisaeelarvele tuginedes tühistab sõlmitud lepinguid ühepoolselt. Omavalitsused pole süüdi valitsuse ebapädevuses ja suutmatuses riigieelarvet planeerida. Jutt, et riigil pole raha, kuna omavalitsused on end lõhki laenanud, on täielikult motiveerimata. Nüüd on uus nipp välja mõeldud, et omavalitsustele "ära teha".”  

Jõgeva valla pearaamatupidaja Jana Pärn:

“Minu meelest on hoopis olulisem probleem nn poliitiliste objektide sihtsuunitlusega rahastamine keskvalitsuse poolt.

Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse  kohaselt peab vallal olema arengukava. Arengukava on valla strateegiline töödokument, mis loob raamistiku valla ressursside paigutamisele ja otsuste langetamisele. Arengukava on valla eelarve koostamise alusdokument.

Raskendatud on pikaajaline tegevuste ette kavandamine ja objektide-piirkondade arendamine, kui iga nelja aasta järel (vahel ka lühema aja jooksul) toimub võimu muutus ja senised prioriteedid seatakse ümber. Kuna suurte objektide arendamine on tänapäeval väga kallis ja ainult valla eelarvest pole seda võimalik rahastada, siis tõusevadki esiplaanile objektid, millele riik annab omapoolse (võimu)rahastamise. Kas need valikud kattuvad valla arengukava pikaajaliste eesmärkidega? Vastus ei ole alati jaatav.”

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder
blog comments powered by Disqus