Mis on diabeet?

Diabeet ehk suhkrutõbi on energiaainevahetuse häire, mis on tingitud kõhunäärme vähesest insuliinitootmisest või insuliini toime nõrgenemisest ja insuliini eritumise puudulikkusest.

Eristatakse 1. tüüpi e. insuliinsõltuvat ja 2. tüüpi e. insuliinsõltumatut diabeeti. Diabeetikute arv maailmas suureneb kiiresti ning enamik neist on 2. tüübi diabeetikud. Seda tendentsi seostatakse elanikkonna vananemise ja eluviisi muutustega.

Eesti Diabeediliit 20 

  • Eesti Diabeediliidu (EDA) ülesandeks on diabeedialase tegevuse koordineerimine ja ideoloogia kujundamine Eestis; kõigi diabeetikute ühishuvide eest seismine ning avalikkuse teavitamine diabeedist ja diabeetikute erivajadustest.

  • EDA kõrgeimaks organiks on üldkogu, mis moodustub kõikide EDA liikmesorganisatsioonide esindajaist. Üldkogu koguneb vähemalt üks kord aastas.

  • EDAl on kaks katusorganisatsiooni: EDA kuulub Rahvusvahelisse Diabeedi Föderatsiooni ja Eesti Puuetega Inimeste Kotta.

  • EDA annab välja diabeedi alast õppekirjandust, mida levitatakse liikmesseltside ja maakondlike endokrinoloogide kaudu.

  • 2012. aastal jätkas Eesti Diabeediliit mullu alustatud projekti “Diabeedibuss” , mis oli suunatud diabeedi varajaseks avastamiseks Eesti elanikkonna hulgas juhuvaliku põhimõttel. Diabeedibussiga on planeeritud külastada kõigi maakondade väiksemaid asumeid juhuvaliku põhimõttel ning läbida käesoleva aasta lõpuks kõik Eesti maakonnad. Diabeedibussis mõõdetakse erinevaid tervisele olulisi parameetreid, nagu pikkus, kaal, kehamassi indeks, vööümbermõõt, vererõhk, veresuhkur. Kogutud andmed on plaanis läbi töötada ja laiema avalikkuse ette tuua.

  • Eesti Diabeediliit loodi 1992 a oktoobris ja selle asutajateks olid Eesti Endokrinoloogide Selts, Tallinna Suhkruhaigete Selts, Harjumaa Diabeetikute Selts, Tartu Diabeetikute Selts, Saaremaa Lapsdiabeetikute Selts, Raplamaa Diabeetikute Selts ja Viljandi Diabeetikute Selts.

  • EDA 20. sünnipäeva tähistati rahvusvahelisele diabeedipäevale pühendatud konverentsiga, mis toimus eile Tallinnas Mustpeade majas. Konverentsi teemaks oli „Tea, mis on diabeet! Tunne ohumärke“ ning sellel kuulati diabeediteemalisi ettekandeid spetsialistidelt ja Haigekassa esindajatelt.

(Allikas: Eesti Diabeediliidu kodulehekülg www.diabetes.ee. Samast leiab palju kasulikku infot diabeedi, sellest hoidumise ja selle kontrolli all hoidmise kohta.)

blog comments powered by Disqus