Mis meenub lõppevast aastast ja mida ootate algavalt aastalt?

Arne Tegelmann, Oskar Lutsu Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumi direktor:

“Lõppevast aastast jääb meelde eelkõige muidugi uude, muuseumijuhi ametisse asumine. Aasta lõpus rõõmustas mind kui kultuuritegijat ja kui EELK Palamuse koguduse juhatuse esimeest Palamuse endise pastoraadi ja praeguse rahvamaja renoveerimistööde lõppemine. Ühest küljest sai kogudus nüüd enda käsutusse mitu uut ilusat ruumi, teisest küljest avardusid tunduvalt siinsed kultuuritegemise võimalused. Näiteks Theodor Lutsu filmipäevade ajal saab nüüd suures saalis ekraanil näidatava konkursifilmide programmiga paralleelselt demonstreerida väiksemates ruumides läbi teleri muud huvitavat uut ja vana filmitoodangut. Uude majja saame ka oma videoprojektori, millega suurele ekraanile filme näidata. Senini pidime seda mujalt rentima.

Jutt läkski juba sujuvalt saabuva aasta peale. Loodan, et tuleval aastal saab endale sisu ja käivitub tänavuste filmipäevade aegu Palamuse apteegihoones avatud Theodor Lutsu filmilabor. Sellest peaks tulevikus saama piirkondlik audiovisuaalse koolituse keskus nii noortele kui ka täiskasvanutele. Muuseumijuhina loodan aga koos kolleegidega leida värskeid ideid, kuidas veelgi suuremat hulka huvilisi muuseumi meelitada.”

Aare Aunap, Tabivere vallavanem:

“Lõppevast aastast jääb positiivsena meelde see, et saime vallas riigi rahalisel toetusel mitu olulist asja ära tehtud: valla mõlema kooli, Tabivere ja Maarja Keskkooli söökla remonditud ning Tabivere koolimajal aknad vahetatud. Hea meel on ka selle üle, et suutsime valla koolides kõiki õpilasi valla raha eest tasuta toitlustada.

Veel said Tabiverre ja Maarjasse välja ehitatud uued perearsti vastuvõturuumid. Kaudselt toetas vald ka OÜ Elistvere Puhkeküla poolt Elistverre suurköögi rajamist: biopuhasti muretsemisega nimelt.

Tuleval aastal tuleb tegelema hakata hetke valusaimate küsimustega: uue rahvamaja väljaehitamise ja MaarjaKoogi tee asfaldi alla saamisega. Tabivere kandi rahvast kaua aega teeninud rahvamaja hävis möödunud aastal mäletatavasti tulekahjus, siinne kultuuritegemine on aga nii laiapõhjaline, et ilma spetsiaalselt selleks mõeldud hooneta ei saa kuidagi läbi. Maarja ja Koogi vahelist teed oleme hakanud aga suisa valla peateeks nimetama: selle tee seisukord mõjutab paljude valla elanike igapäevaelu, aga ka Elistvere loomapargi külastatavust ja ettevõtluse arengut laiemas mõttes. Tolmune tee peletab omasid ja ei meelita ligi võõraid.

Veel loodan, et tuleval aastal hoogustub Tabivere tuuliku baasil taas noortetegevus. Laiemas mõttes kuni kolmekuningapäevani kestvaks jõuluajaks soovin kõigile ainult ilusaid mõtteid!”

Ly Sampere, Hansapanga Jõgevamaa kontorite juhataja:

“Tänavu augustis asusin tööle Hansapanga Jõgevamaa kontorite juhatajana. Et olen töötanud pangas viis aastat, tunnen seda tööd hästi. Kindlasti on aga vastutusvaldkonna laienemine ühelt kontorilt mitmele lisanud vastutust ja andnud uue võimaluse enda proovilepanekuks. Hansapanga klientide arv Jõgevamaal püsib stabiilsena. Kliendid on aga enda jaoks avastanud mitmeid uusi võimalusi Hansapanga teenuste kasutamiseks. Pidevalt on kasvanud internetipanga hanza.net kasutajate ja otsekorralduslepingute sooritajate arv.

2003. aasta tuleb pangandusele väga huvitav. Kindlasti on jätkumas suund säästmisteenuste järjest laiemale levikule, mida soosib kasvõi liitumine pensioni II sambaga. Ootame ka aasta lõpus uuendusena välja tulnud mobiilmakse leviku jätkumist, sest just see võimalus osutub tihti sobivaimaks väikestele kauplustele, et pakkuda ostjatele alternatiivi sularahas tehtavatele maksetele.”

Uno Valdmets, Jõgevamaa spordiliidu Kalju tegevesimees, Ühenduse Vabariigi Eest ? Res Publica Jõgevamaa piirkonna juht:

“Tänavu selgus, et otsused, mida kaks aastat tagasi võeti vastu Jõgevamaa spordikongressil, osutusid õigeks. Mõtlen otsust, mis pidas vajalikuks lähetada noortespordi koordineerimine kolmandale sektorile. Mööduval aastal suurenes ka medalite arv, mida Jõgevamaa sportlased võitsid üleeestilistel võistlustel. Medaleid saadi saalihokis, korvpallis, jalgpallis, võrkpallis, maadluses ja jalgrattasõidus. Lõppeval aastal otsustasin ühineda Ühendusega Vabariigi Eest ? Res Publica, sest selle erakonna põhimõtted ühtivad kõige rohkem minu vaadetega ja annavad stiimuli tegutsemiseks. Koduses elus teevad rõõmu laste kordaminekud. Tütar Kristi lõpetas Nõo Reaalgümnaasiumi ja astus ülikooli. Tallinna Tehnikaülikoolis õppiv poeg Erko mängib võrkpallivõistkonna Sylvester koosseisus, mis tänavustel Eesti meistrivõistlustel pronksmedali võitis.

Mõeldes tulevale aastale, soovin, et Jõgevamaa spordielu areneks nii tipp kui massispordina, inimesed valiksid uue poliitika ning õnne jätkuks perele ja kodule.”

Meeli Unt, Eestimaa Rahvaliidu Jõgeva ühenduse aseesinaine:

“Mööduval aastal kasvas Jõgevamaal oluliselt Eestimaa Rahvaliidu liikmete arv. Igas linnas, vallas ja külas leidub aktiivseid ja organiseerimisvõimelisi rahvaliitlasi. Endal tuleb mul tegelda poliitikatööga ka aasta viimastel päevadel. Osalesin Tallinnas erakonna volikogu koosolekul. Koduses elus on mul aastavahetuse eel rõõmsamaks sündmuseks järjekordne taaskohtumine kaksikutest lastelaste Mairiti ja Piretiga, kes Tartus koolis käivad ja viitele õpivad. Koolivaheajad veedavad nad minu juures Põltsamaal.

Tuleva aasta Riigikogu valimistel prognoosin oma erakonnakaaslastele igati head tulemust. Tahaksin loota, et jõgevamaalased toetavad valimistel eelkõige omakandi inimesi, kellel on huvi ja vastutustunnet oma maakonna huvide kaitsmisel.”

Väino Tuhkanen, ettevõtja, Ühenduse Vabariigi Eest ? Res Publica saadik Puurmani valla volikogus:

“2002. aastat pean korda läinuks ja teguderohkeks eelkõige poliitilises mõttes. Juuli lõpus loodi Puurmani vallas Ühendus Vabariigi Eest ?Res Publica, millega ühines inimesi kõikidest valla piirkondadest. Ühenduse liikmed olid valmis kandideerima kohalike volikogude valimistel. Ise sain valimistel üle 100 hääle, mis oli parimaks tulemuseks meie vallas. Vallavolikogus tahan nõu ja jõuga abiks olla mõnegi probleemi lahendamisel. Kõige olulisem on tagada roheline tee väikeettevõtlusele ja taludele.

Tuleval aastal kandideerin ka Riigikogusse. Ehk tagab Riigikogu uus koosseis ka seadusandliku baasi, mis võimaldab valdadel ühineda kohalike elanike soove arvestades. Valdav osa Puurmani valla elanikke on juba aastaid pidanud otstarbekaks ühinemist naabervaldadega, et saada kunagise Kursi kihelkonna piiridesse.”

Toivo Ilves, Rahvaerakonna Mõõdukad juht Jõgevamaal, Võisiku hooldekodu direktor:

“Oponeeriksin nendega, kes väidavad, et Mõõdukad Jõgevamaal kohalike volikogude valimistel kaotajaks jäid. Meie erakond on koalitsioonis Saare ja Tabivere vallas. Minu arvates toetavad Mõõdukaid eelkõige inimesed, kes oskavad globaalselt mõelda ning peavad oluliseks tegutsemist selle nimel, et elu edasi areneks. Meeldib, et kõnealusesse erakonda kuulub rohkesti talunikke.

Tänavu asusin tööle Võisiku hooldekodu direktorina, mis oli uus ja huvitav väljakutse. Võisiku hooldekodu on ka omamoodi peegel, mis näitab ühiskonna pahupoolt. Loodan, et uuel aastal muutub elu stabiilsemaks ja on vähem selliseid inimesi, kes ei suuda endaga ise toime tulla. Unistan sellestki, et Eestis hakkab paremini toimima Põhjamaade arengumudel, mis peaks meie riigile hästi sobima.”

Tiina Ereb, Eesti Ühispanga Jõgeva kontori direktor:

“2002. aastal käivitus pensioni teine sammas ehk kogumispension, mis oli Ühispangale täiesti uus ja revolutsiooniline muudatus. Aasta teisel poolel mõjutas pangaelu ka kümne aasta möödumine Eesti Ühispanga asutamisest. Esimese juubeli puhul pakkusime klientidele mitmeid üllatusi ja soovitusi. Ise olen nüüdseks panganduses töötanud kaheksa aastat. Ühes suhtes on see parajalt pikk aeg, teises suhtes aga ehk mitte, sest pangandus areneb kiiresti ja pidevalt ning võimaldab ka enesearendamist. Oma elu laabus lõppeval aastal rahulikult, jätkus uue maja ehitamine.

2003. aastat ootan kui edukat majandusaastat, mis tooks uut edu ettevõtlusele, soodustaks investeerimishuvi ning looks eeldused inimeste laenu ja säästuvõime suurenemiseks.”

Marko Saksing, Spordiklubi Tähe peatreener:

“Mööduva aasta kevadel võitis spordiklubi Tähe esindusmeeskond saalihoki Eesti meistrivõistlustel hõbemedali. Pean seda tulemust märkimisväärseks saavutuseks, sest alati ju kulda ei saa. 2002. aasta kordaminekute hulka võib lugeda ka Tähe saalihokimeeskonna olulist noorenemist, staa?ikate mängijate Rein ja Raul Kivi kutsumist Soome meeskondadesse ja tüdrukute võistkonna võitu Eesti naiste meistrivõistlustel. Endale teeb rõõmu see, et pärast tervise taastumist saan nüüd ka ise saalihokis kaasa teha.

2003. aastal püüdleb Tähe esindusvõistkond esikohale Eesti meistrivõistlustel. Sport on noortele üheks võimaluseks, mis võimaldab positiivset eneseteostust, millest võidame meie kõik. Sellega seoses loodan, et spordielu ja noorsootegevuse kui terviku toetamine on Jõgevamaa omavalitsuste ja ettevõtjate üks prioriteete järgmisel aastal.”

Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem:

“Möödunud aastat jääb kindlasti meenutama pikk ja soe suvi, mis on Eestimaal võrdlemisi haruldane. Põltsamaa valla tippsündmuseks pean Adavere mõisahoone restaureerimistööde lõpetamist, mis võimaldas parandada õppimis- ja õpetamistingimusi Adavere Põhikoolis. Pärast kohalike volikogude valimisi tuleb mul taas jätkata Põltsamaa vallavanemana. Töökoormus selles ametis arvatavasti suureneb ja igal juhul ei jää tööd vähemaks. Kodune elu kulges rahulikult ja stabiilselt. Tööpingeid maandasin jahil, kus väärtuslikuma saagina tabasin metssea.

Algava aasta suursündmuseks on mulle kui omavalitsusjuhile ja kodanikule Riigikogu valimised, mille tulemustest oleneb Eestimaa areng lähiaastatel.”

Peep Lillemägi, Jõgevamaa reformierakondlaste juht:

“Rõõmustab, et Jõgevamaa identiteet, mille pärast muretsesime mõned aastad tagasi,
kui räägiti maakonna kadumisest, on praeguseks täitsa olemas. See avaldub näiteks siis, kui raadiosse helistavad Mustvee, Pajusi või Palamuse inimesed ning ütlevad, et nad elavad Jõgevamaal. Julgen tunnistada, et mu enese jaoks oli lõppev aasta päris hea aasta. Juhtus mitmeid toredaid asju, mida siinkohal kõiki üles lugema ei hakka. Tore oli Andrus Veerpalu olümpiavõit, Eesti jalgpallurite võit Venemaa üle ning jalgpalli MMi teleülekanded. Olen rõõmus selle üle, et sain päris palju
maailma näha ning et mul on palju toredaid sõpru, kellega oli mahti koos olla.

Ootan uut aastat huviga, sest olen üsna kindel, et see toob minu jaoks kaasa uusi väljakutseid. Ja veel on tähtis see, et mu poeg tähistab uue aasta alguses ümmargust juubelit.”

Aune Sepp, Tabivere sotsiaalkeskuse juhataja:

“Et osalesin valimiskampaanias, jääb halva poole pealt mööduvast aastast meelde selle kampaania käigus kogetud kurjus, tigedus ja umbusk nimekirjade ja parteide suhtes. Mind see isiklikult küll ei puudutanud, sest ma ei kuulugi ühessegi parteisse. Kurb oli üksteise ülekavaldamine ja see, millise halvakspanuga küsitakse, et kuhu parteisse sa siis kuulud. Samas näitasid valimised, et kohalik rahvas valib seda, keda usaldab. Mul on hea meel, et ma sain nii palju hääli, järelikult usaldati mindki. Rõõmu on põhjust tunda muidugi sellest, et sügisel tuli meile lasteaeda eriti palju lapsi. Isiklikult jääb ilusana meelde Siiri Sisaski jõulukontsert, aga siiralt kahju on sellest, et Palamusel Maarja-Liis Ilusa ja Rein Rannapi kontserdist ilma pidime jääma, sest jäime pilgeni rahvast täis kiriku ukse taha.

Tulevalt aastalt loodan, et valitsus võtab ometi kord midagi ette lastega perede toetuseks, sest “vahulöömine” sel teemal on juba kestnud kolm aastat. Tahaksin loota ka, et ühiskonnas mõeldaks rohkem õppimisele ja enesetäiendamisele, et võimaliku töökohakaotuse puhul oleks lihtsam kuhugi mujale kandideerida. Soovin, et heatahtlikkust ja sõbralikkust oleks kõikjal rohkem.”

VAIKE KÄOSAAR
RIINA MÄGI
JAAN LUKAS
ARDI KIVIMETS


blog comments powered by Disqus