Mis juhtub siis, kui rahakott kodulaenu maksetele vastu ei pea?

Karin Ossipova,
Coop Panga kodulaenude äriliini juht

Kuigi laenuga ostetud kodust loobumist üritavad vältida nii kinnisvara ostjad kui ka pangad, esineb aeg-ajalt olukordi, kus laenuvõtja satub makseraskustesse ja tuleb kaaluda kodu müüki. Millised on sellises olukorras kasulikumad valikud?

Ise vara müüa on alati kasulikum

Ajutiste makseraskuste puhul pakuvad pangad lahendusi, mis aitavad laenuvõtjal keerulise aja üle elada. Selleks on võimalik taotleda maksepuhkust, pikendada laenu tähtaega või taotleda intressimäära alandamist. Kui panga pakutud maksegraafiku restruktureerimise lahendustest ei piisa ja laenumaksed käivad endiselt üle jõu, tuleb kodust loobuda. Mida varem selles selgusele jõutakse ja seda enesele tunnistatakse, seda parem, sest koostöös pangaga on võimalik leida lahendused, mis võimaldaks võlgnevused katta ja eluga edasi liikuda.
Kui võlgnevus on juba suureks kasvanud, aga laenusaaja ei tee lahenduste leidmise nimel koostööd, tuleb pangal sekkuda ja hakata laenukahjude korvamiseks vara ise realiseerima. Sundmüügi eelduseks on laenulepingu tingimuste oluline rikkumine, eelkõige kuumaksetega võlgu jäämine. Ka siis on panga huvides istuda laenusaajatega ühe laua taha ja arutada, kuidas lahendada olukorda, ilma et pank peaks hakkama tagatiseks olevat vara müüma.

Ka makseraskuste korral tasub teha koostööd pangaga

Kui siiski selgub, et ainus väljapääs on vara müümine, eelistavad pangad, et müügiga tegeleks kinnisvara omanik. Üldjuhul jääb nii müüjale rohkem rahalisi vahendeid alles, jäävad ära kohtutäituri kulud ning tõenäoliselt saadakse vabal müügil ka kõrgem hind. Kui pank näeb, et laenusaaja on koostööaldis, tema hinnaootus on turutingimustes realistlik ega põhjusta müügi venimist, ollakse tavaliselt valmis vastu tulema ka müügi tähtaja osas.
Ka juhul, kui pank on juba pöördunud kohtutäituri poole, on laenusaajatel või tagatise omanikul võimalus ise müügiprotsessile kaasa aidata, kui selleks on soovi. Näiteks on olnud juhtumeid, kus tagatis müüakse küll kohtutäituri kontrolli all, kuid tagatise omaniku aktiivsel osalemisel. Sellisel juhul tuleb müügi korraldamine ja detailid kooskõlastada kohtutäituriga.
Kui pangal ei ole võimalik laenu-saajatega mingit kontakti saada, pole müügiks muud võimalust kui enampakkumise väljakuulutamine. Kahjuks tuleb ette ka olukordi, kus laenuvõtjad ennast varjavad ja arvavad, et probleemi lahendamisega pole vaja tegeleda, kuid selline suhtumine ajab olukorra tavaliselt ainult hullemaks. Varakult peetud aus ja avatud suhtlus pangaga aitab õigel ajal sobilikke lahendusi leida ning ära hoida võimalikke raskusi tulevikus, näiteks uute laenude taotlemisel.

blog comments powered by Disqus