Minu valik, tagajärg mulle

20. mail kella 9 – 12 viid Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalve kolledži Paikuse kooli politseikadetid Sergei Sei ja siinkirjutaja Jõgeva politseijaoskonna loengusaalis läbi projekti “Minu valik, tagajärg mulle“.

Projekti kaasati kokku 30 alaealist Jõgeva Ühisgümnaasiumi ja Jõgeva Gümnaasiumi 5. – 8. klassist. Noortele selgitati, kuidas mõtlematud valikud ja teod viivad tõsiste tagajärgedeni. Alguses tutvustasid politseikadetid noortele politseisõidukeid ja kainestuskambreid. Seejärel andsid nad ülevaate seadusandlusest ja enam levinud süütegude iseärasustest.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri esimese osakonna prokurör Margit Luga rääkis õpilastele, mis saab õigusrikkujaga edasi, kui politsei on oma töö teinud. Lõpetuseks andis projekti külaline ülevaate vanglaelust ja elust pärast kinnipidamisasutusest vabanemist. Üritusel osalenud noored olid koostöövalmis ja võtsid kõigest aktiivselt osa. Osalejad said meeneks ürituse logoga pastakad.

i
MARTIN KREITSMAN, SKA politsei- ja piirivalvekolledži politseikadett

blog comments powered by Disqus