Ministrid sõlmisid vaba tahte lepingu

Esmaspäeval sõlmisid  keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja Peipsi Kalurite Ühingu ning Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimehed Priit Saksing ja Urmas Pirk keskkonnaministeeriumis vaba tahte lepingu kalavarude paremaks säilitamiseks ning võitluseks ebaseadusliku kalapüügi ja käitlemisega.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome sõnul arutati lepingu sõlmimise ettevalmistamisel erinevate osapoolte ettepanekud põhjalikult läbi, töös osalesid aktiivselt ka kalurite organisatsioonid. Mitmed ettepanekud kajastuvad lõpptekstis.

“Kutseliste kalurite huvidest lähtudes on oluline kokkulepe, et keskkonnaministeerium esitab vabariigi valitsusele 2010. aasta 1. septembriks eelnõu  määruse kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra muutmiseks. Sellega kehtestatakse eelandmete esitamise kohustus kalapüügilt naasmise kohta  kõikide Peipsi, Pihkva ja Lämmi järvel kasutavate kutseliste kalapüügivahenditega püügil. On tarvis piirata kala ebaseaduslikku väljavedu Peipsi piirkonnast, mille tagajärjel jääb piirkonna fileerimistsehhidele vähe tööd,” rõhutas Priit Saksing.

“Leping mõjub tervikuna kalamajanduse arengule ja tugevdab selleks vajalikku koostööd,” ütles Urmas Pirk. Ta peab muu hulgas märkimisväärseks põllumajandusministeeriumi kohustust koostada ja teha 1. septembrist kättesaadavaks nimekiri teadaolevatest kala lossimiskohtadest ning uute lisandumisel nimekirja täiendada.

Vaba tahte leping avalikustatakse keskkonnaministeeriumi kodulehel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus