Ministri hinnangul võiks Eestis rohkem piima toota

Möödunud reedel Pajusi külamajas, kohtumisel Jõgevamaa Põllumeeste Liidu ja Jõgeva Talupidajate Liidu liikmetega, toonitas maaeluminister Tarmo Tamm muu hulgas vajadust edendada Eestis piimatööstust ja rajada nüüdisaegne piimatööstusettevõte.


Maaeluminister Tarmo Tamm märkis, et Eestis võiks piima ja piimatooteid toota senisest märksa rohkem, perspektiivi moodsa piimatööstuse rajamisel on. “Töötlejatel on vaja tooret, mistõttu kasvab ka lugupidamine põllumeeste vastu ja nende väärtustamine. Ka piima, mida seni turustatud Lätis ja Leedus, võiks realiseerida Eestis,” ütles Tamm. Tema hinnangul on piimatööstuses perspektiivi ühistulisel tegevusel.

“Eksperiment, kus Eesti põllumees pidi Euroopas konkureerima ilma toetusteta, kukkus läbi. Makstakse välja üleminekutoetused, paljudele on juba välja makstud kriisiabi toetused,” ütles Tarmo Tamm.

Aasta põllumees 2016 Lembit Paal andis ülevaate paikkonna põllumajandusettevõtlusest. Ta tegi ettepaneku luua e-PRIA-sse infobaas metsloomade poolt põllumajandusele tekitatud kahjude kohta. “See teave peaks olema kättesaadav ka jahiseltsidele ja sisaldama infot sellegi kohta, kus metsaomanike maadel paiknevad jahimeeste rajatud loomade söötmiskohad ja soolakud,” selgitas ta. Minister võttis paljusid põllumehi puudutava teema teadmiseks ja lubas seda arutada vastava valdkonna spetsialistidega.

Vestlusringis ministriga võttis erinevatel teemadel sõna maamajanduse konsulent Liia Lust.

“Kohtumine Tarmo Tammega tõestas, et minister on näoga põllumeeste poole, mõistab meie probleeme ja on valmis olema koostööpartneriks nende lahendamisel,” ütles Jõgevamaa Põllumeeste Liidu eestvedaja Raul Soodla.

“Jõgevamaal on väga ettevõtlikud ja optimistlikud põllumehed ja tunda võib ka tugevat kogukonnatunnet,” lisas maaeluminister Tarmo Tamm. Tema vastuvõtmisele aitas kaasa ka Pajusi külaselts.

Painkülas tegutsevat Scanola Balticu rapsiõli- ja rapsikoogitehast tutvustasid maaeluminister Tarmo Tammele Scanola Balticu emafirma, Baltic Agro, arendusdirektor Margus Ameerikas ja Scanola Balticu müügijuht Alo Süvari ning kontorijuhataja Janne Birk. Kõneaineks oli toodangu pidev suurenemine ja vajadus suuremate rapsikoguste järele.

Tarmo Tamm nimetas Scanola Balticut jõuliseks ettevõtteks, kus põhjalikult tegeldakse tootmise nüüdisajastamise, toodangule avarama turu leidmise ja teistegi valdkondadega.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus