Minister toetab RMK poolt Elistvere loomapargi ülevõtmist

?Elistvere loomapargi majandamine sobiks RMK-le, sest see ühilduks RMK seniste tegevustega eeskätt loodushariduse vallas,? vahendas ministeeriumi pressiesindaja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnu. Ministri hinnangul annaks RMK-le loomapargi haldamise üleminek riigile kindlustunde, et pargi majandamine saab olema tugeval alusel ja stabiilne.

Seni on Elistvere loomapargi rahastamist reguleerinud MTÜ Eesti Metsaselts. See ülesanne ei kuulu aga metsaseltsi põhikirjaliste tegevuste hulka. Arvestades, et Elistvere loomapark on muutunud aastatega üha populaarsemaks ning kümne tegutsemisaastaga on park laienenud ja kasvanud, siis on muutunud vastavalt mahukamaks ka pargi haldamisega seotud tegevused.
Samas hindab minister kõrgelt MTÜ Eesti Metsaseltsi poolset kümne aasta jooksul antud panust Elistvere loompargi haldamisel.

Riigimetsa Majandamise Keskus tegi möödnud nädala lõpus MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapargi ohjamine üle RMK-le. RMK soovib pargi edasiseks sihipäraseks arenguks eesmärgistada tegevused, koostada arengukava ning sellest lähtuva tegevusplaani. Nii muutuks ka rahastamine stabiilsemaks.

Sel aastal on pargile ette nähtud igapäevaste tegevuste elluviimiseks riigi toetus 300 000. krooni ulatuses. Eelmisel aastal kasutamata jäänud investeeringuteks mõeldud raha 700 000. krooni on riik valmis Elistvere pargi käsutusse andma pärast arengukava valmimist. Riigi investeeringutoetuse saamiseks peavad pargi tegevused olema arengukavaga määratletud ja rahakasutus läbipaistev. Eesti Metsaseltsi juhatus arutab Riigimetsa Majandamise Keskuse pakkumist ning teeb omapoolse otsuse 4. aprillil.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus