Minister ei allkirjastanud Elistvere kauplusehoone ostu

Seetõttu jäi tehing vormistamata. Elistvere loomapark soovib  endist kauplusehoonet kasutada pargi haldus- ja olmehoonena.

Raha hoone ostuks oli loomapargi perenaise Asta Sarve sõnul planeeritud lõppema hakkavaks aastaks riigilt eraldatud miljoni krooni suurusest investeeringusummast.

“Seda investeeringuraha  kasutasime pargi rekonstrueerimisega kaasnenud teede ehituseks ja uue ATV ostuks, alles  on 700 000 krooni, mis just kauplusehoone ostuks planeeritud oli, ” ütles Asta Sarv.

Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik teatas Vooremaale, et kauplusehoone ostmine ei olnud Elistvere loomapargil selle aasta eelarves ette nähtud. ?Loomapark tegi küll eelarve muutmiseks taotluse, kuid see oli ministeeriumipoolse seisukoha võtmiseks liiga üldsõnaline.
Nii kaalukat otsust, nagu seda on hoone ost, ei ole õige kiirustades teha. Seda enam, et arutelud Elistvere loomapargi tuleviku üle alles käivad, sh kaalutakse ka võimalust, et vallad hakkavad senisest rohkem loomapargi rahastamisel osalema,? teatas ministeeriumi nõunik.
Loomapargi perenaise Asta Sarve sõnul laheneks hoone ostmise ja ümberehitamise järel palju loomapargi probleeme. “Hädavajalikud on muidugi WC-d. Need kehvas seisus  ja ammu remonti vajavad ruumid on meil kasutada ainult rendipinnal endises klubihoones.   Ka oleks meil  vaja õppeklassi maikuu nädalavahetustel toimuvateks loodusõppelaagriteks, kus kooliõpilastega  üle Eesti tegelevad Luua Metsanduskooli õpetajad ja Aivo Tamm Tartu Loodusmajast.  Meil pole ka ruumi loodust tutvustavate näituste korraldamiseks, samuti oleks vaja haldusruume.  Hiljuti valminud olmehoone laopinnad on juba väikeseks jäänud, ka selliseid ruume oleks juurde vaja. Kauplusehoone alla asuvale keldrile leiaksime  samuti kohe rakenduse,” rääkis Sarv.

Riigieelarvest raha ei saa

Riiklik looduskaitsekeskus on järgmisest aastast Elistvere loomapargi oma eelarvest välja arvanud. Eelmisel nädalal avalikustatud pressiteate järgi on mitterahastamise põhjuseks ka asjaolu, et Elistvere loomapark ei esitanud vastavat taotlust.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning MTÜ Eesti Metsaseltsi, Tabivere valla ning Jõgeva linna esindajate kohtumisel lepiti kokku, et Elistvere loomapargil on edasitoimimiseks vaja selgemat rahastamis- ja haldamissüsteemi, mis saavad lähtuda arengukavast.

Kohtumisel tõdesid osapooled, et loomapargil on vaja selget arengukava, kus oleksid välja toodud konkreetsed tegevused ja ülesanded.

Üks lahendus oleks anda loomapark MTÜlt Eesti Metsaselts üle valla sihtasutusele.
Loomapargi ümber  praegu toimuva kohta oli Asta Sarve kui seal aastaid töötanud inimese napp kommentaar järgmine: “Sihtasutuse all on loomapark juba tegutsenud ja pidi mäletatavasti 2001. aastal pankrotti minema. Kui Eesti Metsaselts poleks meid tookord võtnud, poleks meid enam olemas. Nüüd on siis ring täis saanud.”

Omavalitsusliit lubas abi

 “Loomapargi edasist tegutsemist tuleks senisest enam rahastada kohalikel omavalitsustel,” rõhutas minister. “On ju tegemist asutusega, mis on kujunenud n-ö kohalikuks turismimagnetiks.”

Kohtumisel osalenud Jõgeva linnapea Viktor Svjatõ?ev ütles, et lähiajal arutab Elistvere saatust Jõgevamaa omavalitsusliit. Liidu juht, Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson kinnitas, et Elistverele leitakse kindlasti omavalitsusliidu poolt raha. Tema kinnitusel ei jäeta loomi  nälga ega inimesi tööta.

Kuni selle aasta lõpuni on Elistvere loomapark saanud riigilt iga-aastast rahalist toetust 1,5 miljonit krooni. Lisaks on park taotlenud raha ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK).

KAIE NÕLVAK
HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus