Ministeerium: Elistvere loomapark vajab edasikestmiseks arengukava

Kohtumisel tõdesid osapooled, et Elistvere loomapargil on kõigepealt vaja selget arengukava, kus oleks välja toodud konkreetsed tegevused ja ülesanded, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

 

Üks lahendus oleks loomapark üle anda MTÜ Eesti Metsaseltsilt valla sihtasutusele.

?Loomapargi edasist tegutsemist tuleks senisest enam rahastada kohalikel omavalitsustel,? rõhutas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. ?On ju tegemist asutusega, mis on kujunenud n-ö kohalikuks turismimagnetiks.?

Kuni selle aasta lõpuni on Elistvere loomapark saanud riigilt iga-aastast rahalist toetust kahe miljoni krooni ulatuses. Lisaks on park taotlenud ülalpidamiseks raha ka Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Riiklik Looduskaitsekeskus arvas oma järgmise aasta eelarvest Elistvere loomapargi rahastamise välja, kuna park ei esitanud vastavat
taotlust.

Keskkonnaministri sõnul tuleb Elistvere loomapargi rahastamise ja edasise tegutsemise küsimust ühiselt kindlasti veel selle aasta lõpus arutada.

?Riiklikult saab loomaparki rahaliselt toetada siis, kui on teada, missuguseid konkreetseid ülesandeid ta täidab,? märkis Tamkivi.Tema sõnul võiks park näiteks anda senisest tõhusama panuse keskkonnaharidusse – seda enam, et pargi 70 000 külastajast on valdav
osa lapsed.

Elistvere loomapark sai alguse kümme aastat tagasi ja esialgselt rajati see loomade turvakodu põhimõttel. Sinna toodi abivajavad metsloomad, et need terveks ravida ja neid võimalikult looduslikus keskkonnas hoida. Eeskujuks olid samalaadsed loomapargid Saksamaal, Rootsis jt Euroopa maades.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus