Minevikuga samas ruumis

Meie maakonna põhjapiirilt Selli külast leitud arheoloogilised killud lubavad oletada, et Tillika talu maadel eksisteeris viikingite ajal asula. Detektoristide poolt mõni aeg tagasi sealt põllult leitud poolik dirhem viis arheoloogide põhjalikuma uurimistööna. Järjekordne põnev leid muinasaegsest inimasustusest siinkandis. Taas võime tõdeda, et siinne piirkond pakub jätkuvalt Eesti kaugemast ajaloost vapustavaid üllatusi. Ühtlasi viitab sellele, et inimesed elasid meie maakonna erinevates kohtades ka kaugel muinasajal.
On tähelepanuväärne, et kutselised arheoloogid kiitsid seekord maaomanikku, kes viimastel aastakümnetele on seda põldu harinud. Kohalik taluperemees Göran Raus tuli arheoloogidel ka ise appi ja aitas kaasa nende tööle. Kui arheoloogide sõnul mõnedki maaomanikud natuke kardavad või pelgavad arheolooge, siis antud juhul oli vastupidi. Seepärast soovisid töö tegijad veelkord inimesi julgustada, et põllumajandusele ei sünni sellest midagi halba, kui just nende põllult mõni vana asulakoht leitakse.
Arheoloogiapärandit ei tasu kellelgi oma maastikul karta. Sest maad saab ikka samamoodi nagu seda varemgi on tehtud edasi kasutada ja harida, midagi ei muutu. Pigem on iga selline leid oluline lisaväärtus maaomanikule või põllupidajale, mis annab kokkuvõttes ju ainult jumet juurde. Niiviisi saab tunnetada, et elad ja oled kauge minevikuga samas ruumis.
Ning muinasaegsed leiud, mis aeg-ajalt päevavalgele tulevad, kinnitavad sidet erinevate aastatuhandete vahel.

blog comments powered by Disqus