Milliseid muudatusi toob avatud turg arveldamisse

Praegu jõuavad klientideni viimased suletud turu elektriarved ning sellega saab lõplikult otsa suletud elektrituru aeg. Edaspidi toimub nii elektri müük kui ka arveldus avatud turu reeglite järgi. Ehkki avatud elektriturg ei too arveldusse palju muutusi, on siiski mõned erinevused, millega tuleb arvestada.

Avatud elektriturul väljastavad elektrimüüjad arveid kord kuus. Igakuine arveldus lihtsustab elektripaketi või müüja vahetamist. Ühtlasi saab klient tänu sellele näiteks börsihinnal põhinevate pakettide või üldteenuse hinna teada võimalikult aegsasti. Nõnda välditakse olukordi, kus klient avastab näiteks kevadel oma esimest avatud turu arvet nähes, et kolm kuud tagasi tehtud valik ei olnud tema jaoks parim.

Avatud elektriturul toimub arvete koostamine kahes osas ning selle tulemusel pikeneb ka arveldusperiood. Esmalt koostame arve elektrilepingu sõlminud klientidele. Üldteenuse klientidele algab arvete koostamine aga hiljemalt 9. kuupäeval. Klientidele, kes on ühele tarbimiskohale valinud lepingu ning teisega jäänud üldteenusele, algab arvete koostamine samuti 9. kuupäeval.

Avatud elektriturul saavad müüjad oma klientidele elektriarved väljastada pärast seda, kui võrguettevõtted on klientide tarbimisandmed edastanud Eleringi juures asuvasse andmelattu, mis talletab infot iga kliendi elektritarbimise kohta. Võrguettevõtjatel tuleb kõikide klientide tarbimismahud edastada andmelattu hiljemalt 9. kuupäevaks, mis tähendab, et see on ühtlasi ka tagumine aeg, kui saame lõpliku ülevaate, kui palju üldteenuse kliendid möödunud kuul elektrienergiat kokku tarbisid. See on vajalik info üldteenuse marginaali arvestamiseks.

Kõik varem sõlmitud otsekorralduslepingud kehtivad ka avatud turul. Elektrilevi võrgupiirkonna kliendid, kes on Eesti Energiaga sõlminud elektrilepingu või kes kasutavad üldteenust, saavad ka edaspidi nii elektri kui ka võrguteenuse eest tasuda oma tänase otsekorraldusega. Täiendavat otsekorralduslepingut pole tarvis sõlmida. Kuna jaanuarikuu elektriarved koostatakse juba uute hindade alusel, soovitame klientidel üle vaadata oma otsekorralduslimiidid.

Kliendid, kelle majapidamine asub Elektrilevi võrgus, kuid kes sõlmivad elektrilepingu mõne teise müüjaga, saavad tänase otsekorraldusega jätkata Elektrilevi võrguteenuse arvete tasumist.

Et pakkuda klientidele efektiivsemat arveldusprotsessi, väljastame arveid vaid siis, kui arve summa on vähemalt kolm eurot. Kui summa jääb alla selle, lükkub arve väljastamine edasi, kuni kolm eurot täis saab.

Veel soovitame klientidel, kes kasutavad täna paberarveid, võimalusel eelistada e-arveid. Eesti Energia on üks Eesti suuremaid metsaistutajaid, mistõttu peame oluliseks põhimõtet: vähem paberit, rohkem metsa. Kui kõik meie kliendid saaksid iga kuu paberarveid, kuluks selleks aastas ligi 60 000 kilogrammi paberit. Et aga ligi 60 protsenti meie klientidest eelistab e-arveid, on see kogus vähenenud 24 000 kilogrammini. Muide, keskkonnasäästlikkuse kõrval pakub e-arve ka kiiremat arveldusprotsessi, sest klient saab elektriarve kätte kohe pärast selle väljastamist ja ei sõltu posti kohalekande ajast.

i

STEN ARGOS, Eesti Energia müügi- ja teenindusdirektor

blog comments powered by Disqus