Millised õnnetused kimbutavad suvekodusid ning kuidas neid ära hoida

Sügis on alanud ning suvekodud jäetakse omapäi. Reastame siinkohal õnnetused, mille puhul on meie klientidel tulnud abi saamiseks kindlustuse poole pöörduda ning toome välja ka olulisemad juhised, millele suvekodust lahkudes tähelepanu pöörata.

Viimasel aastal on kliendid suvilates juhtunud õnnetustest teada andnud 48 korral. Kõige rohkem on suvekodudele kahju tekitanud tugev tuul, millele järgnevad vandalism, murdvargused, röövimine, veeavariid ning tulekahjud. Enim on suvekodude kahjusid olnud Harjumaal, Ida-Virumaal, Saaremaal ning Läänemaal.

Suurim kahju suvekodus juhtus Kernu vallas, kus pliidile unustatud supp põhjustas tulekahju.

Suvekodu talveperioodiks omapäi jättes vaadake üle hoone veesüsteem, et see külmade tulekuga kahju ei saaks. Veetorude külmumisohu vältimiseks keerake vesi kinni ja laske veetorud tühjaks voolata.

Vaadake üle küttekolded, et need oleksid puhtad ja ahjude siibrid kinni.·Ärge jätke elektriseadmeid vooluvõrku juhul, kui edaspidi neid regulaarselt ei kasutata. Külmikut vooluvõrgust lahti ühendades veenduge, et sulamisvesi ei kahjustaks põrandat.

Ärge unustage söögipoolist kappidesse ega sahvrisse – see meelitab hoonesse talvituma pisinärilisi.

Asetage väärtuslikumad esemed selliselt, et need võõrastele pilkudele läbi akende kergesti nähtavad ei oleks.

Kui suvekodul on valvesüsteem, ärge unustage seda aktiveerida. Samuti teavitage naabreid, et olete linna kolinud.

Korjake hoovi pealt kokku lahtised ning kergesti lenduda võivad esemed. Tugevad sügistormid suudavad ka aiamööbli õhku tõsta.

Lukustage ja sulgege suvekodust lahkudes uksed ja aknad. Suvekodu on mõistlik kindlustada põhiriskide vastu, milleks on tulekahju, rahe, tuul, vandalism, murdvargus, röövimine ning leke torustikust. Lisaks eluhoonele on kindlustatud ka kuni kümne ruutmeetri suurused kõrvalhooned.

RAIN PORSS, If Kindlustuse kommunikatsioonijuht

blog comments powered by Disqus